Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych w 2020 na terenie Gminy Deszczno

20 sty 2020

Działając na podstawie art. 7 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019.688 j.t.) oraz Uchwały Nr XVI/149/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2019 r. poz. 2975 – data ogłoszenia 12 listopada 2019 r.), Wójt Gminy Deszczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2020 roku.

Głosujmy na naszego Wójta w Plebiscycie Gazety Lubuskiej!

13 sty 2020

Paweł Tymszan Wójt Gminy Deszczno jest jednym z 4 nominowanych z powiatu gorzowskiego w Plebiscycie Osobowość Roku 2019 w kategorii: POLITYKA, SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA. 
Nasz Wójt nominację otrzymał za: ciekawe pomysły na gminne inwestycje, oddanie do użytku plaży marzeń w Karninie czy rozpoczęcie zamiany byłej stacji kolejowej w bibliotekę.
Głosujmy na:
https://gazetalubuska.pl/p/kandydaci/osobowosc-roku-2019%2C1006687/?groupId=62015

Aniołkowe Granie

24 sty 2020

Dzisiaj mieliśmy okazję uczestniczyć w Koncercie Charytatywnym „ANIOŁKOWE GRANIE”, który był finałem Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Aniołkowe Granie”.
Głównym celem przedsięwzięcia było rozpowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego.
Nasze Przedszkole w Maszewie wzięło pod swoje skrzydła jedną z rodzin zastępczych z terenu naszej gminy – mamę, która ma niepełnosprawnego syna i stanowi rodzinę zastępczą dla swoich wnuków 1,5 letniego chłopca i 3 letniej dziewczynki.

 

Polecane strony