Nazwa

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY DESZCZNO

Adres siedziby

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90

Prezes

Marzena Pluta

telefon

+48 506 024 722

e-mail

 

NIP

599-302-71-12

KRS

0000281560

www

 

FB

 

CEL

Wspieranie rozwoju obszaru wsi i regionu Gminy Deszczno przez aktywizację życia społeczno-gospodarczego na terenie gminy; inspirowanie i koordynowanie działań na rzecz promocji; rozwój oświaty, kultury, zdrowia, sportu; propagowanie turystyki regionalnej; wspieranie inicjatyw dla rozwoju społeczności lokalnych; aktywizacja osób pozostających bez pracy; pozyskiwanie środków finansowych na rzecz współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

 

Nazwa

STOWARZYSZENIE  ZACISZE BORKOWSKIE

Adres siedziby

66-446 Deszczno, Borek 46

Adres do korespondencji: Wojciech Szymaniak, Borek 36 a

Prezes

Wojciech Szymaniak

telefon

+ 48 505 501 883

e-mail

wojtekszymaniak@wp.pl

NIP

599-316-75-28

KRS

000463466

www

 

FB

www.facebook.com/Stowarzyszenie „Zacisze Borkowskie”

CEL

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; aktywizowanie i wpieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych – dla dzieci, młodzieży i dorosłych; promowanie kuchni regionalnej.

 

Nazwa

STOWARZYSZENIE RODZINNE DESZCZNO

Adres siedziby

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90

Prezes

Anna Forstner-Kluj

telefon

+ 48 501 855 876, + 48 607 496 321, +48 723 338 881

e-mail

rodzinnedeszczno@o2.pl

NIP

599-317-37-47

KRS

0000539192

www

 

FB

www.facebook.com/rodzinnedeszczno

CEL

Wspieranie rodziny przez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działanie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży oraz integracji międzypokoleniowej, aktywizacji życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy Deszczno; przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców poprzez ich aktywizację i rozwój oraz pomoc w powrocie na rynek pracy.

 

 

Nazwa

STOWARZYSZENIE KLUB ŁAGODZIN

Adres siedziby

66-446 Deszczno, Łagodzin, ul Dobra 1A

Prezes

Anna Elżbieta Lusztak

telefon

 

e-mail

paj-gra@wp.pl

NIP

599-321-45-06

KRS

0000713705

www

klublagodzin.fam.org.pl

FB

https://www.facebook.com/Lagodzin/

CEL

Aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Deszczno.Wspieranie różnych form budowy infrastruktury służącej do aktywizacji społecznej w gminie Deszczno. Wspieranie ekonomii społecznej głównie na terenach wiejskich. Działania na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin oraz osób starszych. Szeroko rozumiana edukacja i dzialalność proekologiczna. Popularyzacja kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Współpraca z ośrodkami działającymi na wsiach, podnoszenie poziomu cywilizacyjnego wsi przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego w Polsce. Dobroczynność.

 

 

Nazwa

STOWARZYSZENIE BEACH VOLLEY KARNIN CAMP

Adres siedziby

66-446 Deszczo, Karnin, ul. Plażowa 10

Przedstawiciel stowarzyszenia

Paweł Czapla

telefon

 

e-mail

 

NIP

599-320-17-22

KRS

Stowarzyszenie zwykłe wpisane do ewidencji pod numerem: RS.512.3.2017

www

 

FB

https://www.facebook.com/pages/category/Stadium--Arena---Sports-Venue/BEACH-Volley-Karnin-CAMP-789658994536895/

CEL

Propagowanie zdrowego i sportowego trybu życia. Rewitalizacja plaży w Karninie. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji piłki siatkowej. Działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu. Planowanie i organizowanie życia sportowego członków Stowarzyszenia w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe.

 

Polecane strony