Nazwa

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY DESZCZNO

Adres siedziby

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90

Prezes

Marzena Pluta

telefon

+48 506 024 722

e-mail

 

NIP

599-302-71-12

KRS

0000281560

www

 

FB

 

CEL

Wspieranie rozwoju obszaru wsi i regionu Gminy Deszczno przez aktywizację życia społeczno-gospodarczego na terenie gminy; inspirowanie i koordynowanie działań na rzecz promocji; rozwój oświaty, kultury, zdrowia, sportu; propagowanie turystyki regionalnej; wspieranie inicjatyw dla rozwoju społeczności lokalnych; aktywizacja osób pozostających bez pracy; pozyskiwanie środków finansowych na rzecz współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

 

Nazwa

STOWARZYSZENIE  ZACISZE BORKOWSKIE

Adres siedziby

66-446 Deszczno, Borek 46

Adres do korespondencji: Wojciech Szymaniak, Borek 36 a

Prezes

Wojciech Szymaniak

telefon

+ 48 505 501 883

e-mail

wojtekszymaniak@wp.pl

NIP

599-316-75-28

KRS

000463466

www

 

FB

www.facebook.com/Stowarzyszenie „Zacisze Borkowskie”

CEL

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; aktywizowanie i wpieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych – dla dzieci, młodzieży i dorosłych; promowanie kuchni regionalnej.

 

Nazwa

STOWARZYSZENIE RODZINNE DESZCZNO

Adres siedziby

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90

Prezes

Anna Forstner-Kluj

telefon

+ 48 501 855 876, + 48 607 496 321, +48 723 338 881

e-mail

rodzinnedeszczno@o2.pl

NIP

599-317-37-47

KRS

0000539192

www

 

FB

www.facebook.com/rodzinnedeszczno

CEL

Wspieranie rodziny przez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działanie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży oraz integracji międzypokoleniowej, aktywizacji życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy Deszczno; przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców poprzez ich aktywizację i rozwój oraz pomoc w powrocie na rynek pracy.

 

 

Nazwa

ODDZIAŁ PTTK „ Ziemia Międzyrzecka”

Adres siedziby

66-300 Międzyrzecz, Rynek 9

Prezes

Przemysław Mikołajczak

telefon

+ 48 604 221 825

e-mail

oziemiapttk@wp.pl

NIP

596-142-80-78

KRS

000061458

www

www.miedzyrzecz.pttk.pl

FB

 

CEL

Budzi i pogłębia umiłowanie Polski, jej regionów, kształtuje postawy patriotyczne, upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i rozwoju kraju; krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne; szerzy kulturę turystyki oraz zachęca do wykorzystywania poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów wędrownictwa i rekreacji; przyczynia się do wzrostu sprawności psychofizycznej, zwłaszcza młodzieży i osób niepełnosprawnych; szerzy wiedzę ekologiczną i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego; rozwija aktywność kulturalną związaną z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtuje obyczajowość turystyczną.

 

 

 

 

Polecane strony