Fundusz sołecki na 2021 rok

Od 1 stycznia sołectwa mogą realizować nowe przedsięwzięcia ujęte we wnioskach o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie zdecydowali mieszkańcy w trakcie zebrań wiejskich.

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki w 2021 roku to: 638 487,28 zł.

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru opisanego w ustawie o funduszu sołeckim. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tych pieniędzy muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Najczęstsze przedsięwzięcia, jakie sołtysi wraz z mieszkańcami zrealizują w przyszłym 2021 roku to: uzupełnienie oświetlenia, remonty dróg, modernizacja cmentarza, budowa i utrzymanie placów zabaw, estetyka wsi, zakup sprzętu i wyposażenia świetlic wiejskich, organizacja imprez integracyjnych.

Przypominamy, że w budżecie Gminy Deszczno środki z przeznaczeniem na fundusz sołecki wyodrębniane są już od 2010 roku. Dzięki temu mieszkańcy sołectwa mogą samodzielne decydowania o wykorzystaniu pieniędzy na swoją miejscowość, a jak wiadomo to oni najbardziej znają potrzeby swoje i swoich wsi.

Sołectwo

Kwota funduszu sołeckiego

Przedsięwzięcie do realizacji

Kwota na dane przedsięwzięcie

Białobłocie

24 756,88 zł

Budowa placu zabaw

21 000,00 zł

Impreza integracyjna

3 000,00 zł

Utrzymanie kosiarki

756,88 zł

 

Bolemin

34 413,49 zł

Poprawa estetyki wsi

14 913,49 zł

Estetyka świetlicy i jej terenu

8 000,00 zł

Oświetlenie sołectwa

5 000,00 zł

Integracja mieszkańców

6 500,00 zł

 

Borek

27 549,73 zł

Wykonanie klimatyzacji i zakup markizy do sali wiejskiej oraz koszty montażu kostki brukowej przy tej sali

18 000,00 zł

Spotkania integracyjne

2 500,00 zł

Estetyka wsi i wymiana ogrodzenia wokół boiska

7 049,73 zł

 

Brzozowiec

45 300,84 zł

Estetyka wsi

10 000,00 zł

Uzupełnienie oświetlenia

15 000,00 zł

Utrzymanie dróg

17 300,84 zł

Wymiana ogrodzenie przy budynku gminnym

3 000,00 zł

 

Ciecierzyce

47 336,30 zł

Uzupełnienie oświetlenia

23 000,00 zł

Utrzymanie świetlicy wiejskiej i placu zabaw

1 000,00 zł

Utrzymanie cmentarza, paliwo, eksploatacja kosiarki

836,30 zł

Modernizacja dróg gminnych

22 500,00 zł

 

Deszczno

47 336,30 zł

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Deszcznie

5 636,30 zł

Zapewnienie estetyki wsi Deszczno

2 500,00 zł

Organizacja imprez dla mieszkańców Deszczna

2 200,00 zł

Postawienie i podłączenie lampy przy ul. Kolorowej w Deszcznie

15 000,00 zł

Uzupełnienie (dostawienie) i podłączenie lamp przy ul. Krupczyńskiej w Deszcznie

18 000,00 zł

Wyremontowanie pomieszczenia gospodarczego po byłej kotłowni przy remizie OSP w Deszcznie

4 000,00 zł

 

Dziersławice

15 147,62 zł

Zakup namiotu piknikowego

2 000,00 zł

Zakup kompletu piknikowego

1 000,00 zł

Imprezy integracyjne

2 000,00 zł

Naprawa drogi gminnej

9 500,00 zł

Utrzymanie kosiarki

647,62 zł

 

Dzierżów

34 555,50 zł

Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie

5 000,00 zł

Zakup sprzętów i materiałów na salę wiejską w Dzierżowie oraz jej otoczenie

10 000,00 zł

Wykonanie projektu drogi asfaltowej na "Piaski" i ul. Polną

5 000,00 zł

Zakup wiaty przystankowej

4 555,50 zł

Imprezy integracyjne

5 000,00 zł

Estetyka wsi

5 000,00 zł

 

 

 

Glinik

44 638,13 zł

Estetyka wsi

1 638,13 zł

Monitoring

5 000,00 zł

Uzupełnienie oświetlenia

13 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji ul. Koźlakowa, ul. Dębowa, ul. Słowicza

25 000,00 zł

 

Karnin

47 336,30 zł

Oświetlenie sołectwa

15 000,00 zł

Budowa dróg

22 636,30 zł

Integracja sołectwa

4 700,00 zł

Estetyka sołectwa

5 000,00 zł

 

Kiełpin

16 378,36 zł

Utrzymanie estetyki wioski Kiełpin

8 000,00 zł

Utrzymanie i estetyka świetlicy wiejskiej

4 000,00 zł

Organizacja imprez dla mieszkańców wioski

4 378,36 zł

 

Koszęcin

13 254,16 zł

Wykonanie projektu budowy drogi asfaltowej na drodze gminnej

12 000,00 zł

Zakup paliwa

400,00 zł

Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie

500,00 zł

Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Dzierżowie

354,16 zł

 

Krasowiec

22 153,39 zł

Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie

500,00 zł

Organizacja Dnia Dziecka w SP Bolemin

500,00 zł

Utrzymanie kosiarki

500,00 zł

Utrzymanie, remont drogi

10 000,00 zł

Impreza integracyjna

3 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu

7 653,39 zł

 

Łagodzin

33 561,44 zł

Wykonanie dokumentacji technicznej (w tym również projektu) remontu drogi ul. Cichej

12 000,00 zł

Uzupełnienie oświetlenia ul. Tajemniczej

12 000,00 zł

Estetyka wsi

6 000,00 zł

Organizacja imprez integracyjnych

3 000,00 zł

Zakup dmuchawy do liści

561,44 zł

 

Maszewo

29 537,85 zł

Urządzanie placu zabaw, montaż ławek i zakup urządzeń

8 000,00 zł

Przedłużenie oświetlenia ul. Słonecznikowa

6 500,00 zł

Przedłużenie oświetlenia ul. Radosna

6 500,00 zł

Spotkania integracyjne mieszkańców wsi

2 900,00 zł

Estetyka wsi

3 000,00 zł

Zakup namiotu i ławek oraz stołu rozkładanego

2 637,85 zł

 

Niwica

11 550,06 zł

Oświetlenie

 

11 550,06 zł

 

 

Orzelec

15 194,95 zł

Uzupełnienie oświetlenia

12 494,95 zł

Integracja mieszkańców

2 500,00 zł

Estetyka wsi

200,00 zł

 

Osiedle Poznańskie

47 336,30 zł

Oświetlenie ul. Brzozowej

5 000,00 zł

Wiata na śmieci przy sali wiejskiej

5 000,00 zł

Remont remizy strażackiej

5 000,00 zł

Dzień integracji i sportu

6 000,00 zł

Plac zabaw - wymiana nawierzchni (piasku)

5 000,00 zł

Doposażenie sali wiejskiej

18 336,30 zł

Estetyka wsi

3 000,00 zł

 

Płonica

19 833,91 zł

Naprawa drogi we wsi Płonica

15 000,00 zł

Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie

500,00 zł

Integracja 

2 000,00 zł

Estetyka wsi

2 333,91 zł

 

Prądocin

22 500,00 zł

Remont drogi i wykonanie oświetlenia

19 000,00 zł

Montaż tablicy informacyjnej przy przystanku ul. Leśna

1 500,00 zł

Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie

1 500,00 zł

Serwis kosiarki i konserwacja sprzętu sołectwa Prądocin

500,00 zł

 

Ulim

38 815,77 zł

Oświetlenie ul. Perłowa

25 000,00 zł

Dokumentacja oświetlenia ul. Dobra

8 000,00 zł

Modernizacja sali informatycznej szkoła podstawowa Ulim

4 000,00 zł

Oświetlenie ul. Bursztynowa

1 815,77 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecane strony