Fundusz sołecki na 2019 rok

Już od 1 stycznia sołectwa mogą realizować nowe przedsięwzięcia ujęte we wnioskach o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok. O tym, na co zostały rozdysponowane pieniądze przypadające na daną miejscowość decydowali sami mieszkańcy podczas zebrań sołeckich.
W tym roku 21 miejscowości ma do dyspozycji łączną kwotę: 528.480,25 zł.


Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru opisanego w ustawie o funduszu sołeckim. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tych pieniędzy muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Więc co nasz czeka w 2019 roku?
Uzupełnienie oświetlenia, budowa sali gimnastycznej przy SP Ciecierzyce, remonty dróg, modernizacja cmentarza, wykonanie placu zabaw lub siłowni zewnętrznej, estetyka wsi, zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy wiejskich, organizacja imprez integracyjnych - to najczęstsze przedsięwzięcia, jakie sołtysi wraz z mieszkańcami zrealizują w przyszłym roku.

Przypominamy, że w budżecie Gminy Deszczno środki z przeznaczeniem na fundusz sołecki wyodrębniane są już od 2010 roku. Dzięki temu mieszkańcy sołectwa mogą samodzielne decydowania o wykorzystaniu pieniędzy na swoją miejscowość, a jak wiadomo to oni najbardziej znają potrzeby swoje i swoich wsi.
 

Sołectwo

Kwota funduszu sołeckiego

Przedsięwzięcie do realizacji

Kwota na dane przedsięwzięcie

Białobłocie

18.580,03

Naprawa drogi gminnej – kolonia Białobłocie

15.000,00

Utrzymanie kosiarki

580,03

Impreza integracyjna

3.000,00

 

Bolemin

28.755,79

Organizacja Dnia Dziecka

500,00

Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Bolemin

1.055,79

Zagospodarowanie terenu wokół sali

20.000,00

Integracja mieszkańców

7.200,00

 

Borek

22.328,99

Uzupełnienie oświetlenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną (Mikołajówka)

5.100,00

Modernizacja drogi gminnej – wykonanie projektu (Mikołajówka)

4.920,00

Imprezy integracyjne

2.000,00

Estetyka wsi

2.803,25

Prace remontowe budynku znajdującego się na boisku w Borku

1.000,00

Remont sali wiejskiej w m. Borek

6.505,74

 

Brzozowiec

37.613,23

Estetyka wsi

8.500,00

Uzupełnienie oświetlenia

8.000,00

Integracja mieszkańców

2.000,00

Remont drogi

18.613,23

Zakup materiałów do zabudowy wozu strażackiego

500,00

 

Ciecierzyce

36.995,27

Budowa wiaty przystankowej

5.000,00

Budowa sali gimnastycznej przy SP Ciecierzyce

3.000,00

Wyposażenie sali wiejskiej

600,00

Organizacja imprez

2.900,00

Estetyka wsi i cmentarza

1.425,27

Naprawa drogi gminnej (gruzowanie)

24.000,00

 

Deszczno

41.197,40

Uzupełnienie oświetlenia

21.197,40

Integracja mieszkańców

3.000,00

Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP

10.000,00

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej

7.000,00

 

Dziersławice

12.482,81

Organizacja imprezy integracyjnej

2.000,00

Wykonanie placu zabaw

7.000,00

Uzupełnienie oświetlenia na terenie wsi Dziersławice

3.000,00

Utrzymanie kosiarki

482,81

 

Dzierżów

27.437,47

Imprezy integracyjne

11.437,47

Niwelacja ziemi i zagospodarowanie placu przy świetlicy w Dzierżowie

7.000,00

Zakup wiaty przystankowej

9.000,00

 

Glinik

35.306,17

Zagospodarowanie terenu na cmentarzu w Gliniku

19.000,00

Estetyka wsi

4.000,00

Remont ul. Dębowej

664,17

Budowa sieci wodociągowej – dokumentacja ul. Borowikowa

6.642,00

Uzupełnienie oświetlenia

5.000,00

 

Karnin

35.635,75

Bezpieczeństwo

10.000,00

Budowa drogi

15.000,00

Oświetlenie sołectwa

8.000,00

Integracja sołectwa

2.000,00

Estetyka sołectwa

635,75

 

Kiełpin

13.718,73

Utrzymanie estetyki wsi Kiełpin

400,00

Utrzymanie i eksploatacja wiejskiej kosiarki

600,00

Organizacja imprez dla mieszkańców wioski

6.000,00

Zakup wyposażenia do nowej świetlicy

4.718,73

Warsztaty z rękodzieła

2.000,00

 

Koszęcin

11.329,29

Zamontowanie lamp oświetleniowych

6.000,00

Organizacja imprez integracyjnych

1.700,00

Naprawa dróg

2.000,00

Poprawa estetyki wsi

629,29

Zakup materiałów i wyposażenia w m. Ulim

1.000,00

 

Krasowiec

18.786,01

Dofinansowanie Dnia Dziecka w Boleminie

500,00

Utrzymanie kosiarki

500,00

Festyn Rodzinny

3.000,00

Doposażenie sali wiejskiej

2.000,00

Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej

8.786,01

Budowa drogi wiejskiej – gminnej od nr 1-6

4.000,00

 

Łagodzin

27.355,07

Uzupełnienie oświetlenia

7.000,00

Organizacja imprez integracyjnych

3.000,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łagodzinie

5.000,00

Budowa chodnika

12.355,07

 

Maszewo

24.182,87

Wykonanie oświetlenia przy ul. Radosnej

8.000,00

Dodatkowe wyposażenie placu zabaw

6.000,00

Wyposażenie wiaty grillowej

2.000,00

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej Remontu ul. Truskawkowej

6.000,00

Spotkania integracyjne mieszkańców wsi

2.182,87

 

Niwica

9.969,77

Remont drogi gminnej

5.000,00

Uzupełnienie oświetlenia

4.969,77

 

Orzelec

12.853,59

Budowa placu zabaw

5.000,00

Remont drogi gminnej

5.000,00

Organizacja imprez integracyjnych

2.500,00

Estetyka wsi

353,59

 

Osiedle Poznańskie

41.197,40

Zagospodarowanie terenu cmentarza – wykonanie ogrodzenia i wiaty

28.697,40

5 Majowa oraz Dzień Dziecka 

6.000,00

Budowa sali gimnastycznej przy SP Ciecierzyce

3.000,00

Konserwacja podkaszarki

1.000,00

Posadzenie krzewów przy obelisku

500,00

Organizacja Mikołajek dla dzieci

2.000,00

 

Płonica

16.602,55

Estetyka wsi

4.602,55

Uzupełnienie oświetlenia

8.000,00

Imprezy integracyjne

4.000,00

 

Prądocin

23.606,11

Budowa drogi asfaltowej (droga gminna ul. Prądocińska 001536F działka 178

19.000,00

Budowa drogi – utwardzenie (droga gminna 001533 działka 17/2)

4.606,11

 

Ulim

32.545,95

Budowa drogi na ul. Bursztynowej

20.000,00

Oświetlenie ulic

10.000,00

Zakup paliwa

2.545,95

 

Opracowała: Danuta Okolita

 

Polecane strony