Fundusz sołecki na 2018 rok

Już od 1 stycznia sołectwa mogą realizować nowe przedsięwzięcia ujęte we wnioskach o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok. O tym, na co zostały rozdysponowane pieniądze przypadające na daną miejscowość decydowali sami mieszkańcy podczas zebrań sołeckich.
W tym roku 21 miejscowości ma do dyspozycji łączną kwotę: 445.716,09 zł.


Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru opisanego w ustawie o funduszu sołeckim. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tych pieniędzy muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Więc co nasz czeka w 2018 roku?
Uzupełnienie oświetlenia, remonty dróg, modernizacja cmentarza, wykonanie placu zabaw lub siłowni zewnętrznej, estetyka wsi, zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy wiejskich, organizacja imprez integracyjnych - to najczęstsze przedsięwzięcia, jakie sołtysi wraz z mieszkańcami zrealizują w przyszłym roku.

Przypominamy, że w budżecie Gminy Deszczno środki z przeznaczeniem na fundusz sołecki wyodrębniane są już od 2010 roku. Dzięki temu mieszkańcy sołectwa mogą samodzielne decydowania o wykorzystaniu pieniędzy na swoją miejscowość, a jak wiadomo to oni najbardziej znają potrzeby swoje i swoich wsi.

Sołectwo

Kwota funduszu sołeckiego

Przedsięwzięcie do realizacji

Kwota na dane przedsięwzięcie

Białobłocie

15.014,44

Organizacja imprezy integracyjnej (rodzinnej)

3.000,00

Naprawa dróg, mostków w Białobłociu

12.014,44

Konserwacja i paliwo do kosiarki

500,00

 

 

 

 

Bolemin

24.444,87

Eksploatacja i zakup materiałów do kosiarki wiejskiej

444,87

Organizacja Dnia Dziecka

500,00

Integracja Mieszkańców

3.500,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Boleminie

20.000,00

 

 

 

 

Borek

19.016,57

Modernizacja dróg

8.000,00

Spotkania integracyjne

1.000,00

Remont drogi gminnej w miejscowości Borek

900,00

Uzupełnienie oświetlenia

7.700,00

Estetyka wsi

1.416,57

 

 

 

 

Brzozowiec

32.324,66

Utrzymanie i konserwacja posiadanych sprzętów – kosiarek oraz nawozy i opryski na trawę boiska i utrzymanie chodnika we wsi i na cmentarzu

5.000,00

Organizacja Dnia Dziecka

2.000,00

Uzupełnienie oświetlenia

10.000,00

Modernizacja ul. Gajowej (drogi)

10.000,00

Budowa boiska do siatkówki

5.324,66

 

 

 

 

Ciecierzyce

29.943,21

Budowa parkingu przy ul. Kościelnej

16.000,00

Uzupełnienie oświetlenia

4.500,00

Zakup paliwa i eksploatacja kosiarki

443,21

Organizacja imprez kulturalnych

3.000,00

Modernizacja dróg

6.000,00

 

 

 

 

Deszczno

35.021,30

Rozbudowa chodnika na cmentarzu

15.000,00

Integracja mieszkańców

2.021,30

Rozbudowa oświetlenia sołectwa

18.000,00

 

 

 

 

Dziersławice

10.471,31

Utrzymanie kosiarki

300,00

Organizacja imprez integracyjnych

3.000,00

Wykonanie placu zabaw

7.171,37

 

 

 

 

Dzierżów

23.114,06

Zakup kosiarki spalinowej i eksploatacja

2.000,00

Imprezy integracyjne

7.000,00

Modernizacja remizy OSP (starej) w Dzierżowie

14.114,06

 

 

 

 

Glinik

29.557,98

Oświetlenie ulic

14.000,00

Estetyka wsi

13.557,98

Doposażenie sali wiejskiej

2.000,00

 

 

 

 

Karnin

29.698,06

Rewitalizacja jeziora

17.198,06

Oświetlenie sołectwa

8.000,00

Integracja sołectwa

3.000,00

Estetyka sołectwa

1.500,00

 

 

 

 

Kiełpin

11.767,16

Utrzymanie estetyki wsi Kiełpin

400,00

Utrzymanie i eksploatacja wiejskiej kosiarki

500,00

Organizacja imprez dla mieszkańców

5.017,16

Zakup wyposażenia do nowej świetlicy

4.300,00

Pomoc prawna w sprawie rozbudowy fermy drobiu w Kiełpinie

1.000,00

Warsztaty z rękodzieła

550,00

 

 

 

 

Koszęcin

9.455,75

Naprawa drogi gminnej

5.500,00

Naprawa mostka

3.000,00

Dofinansowania Dnia Dziecka w Dzierżowie

955,75

 

 

 

 

Krasowiec

16.039,76

Utrzymanie kosiarki

500,00

Dofinansowanie Dnia Dziecka w SP Bolemin

500,00

Zorganizowanie festynu rodzinnego

3.000,00

Dofinansowanie budowy lamp od nr 52 do skrzyżowania

12.039,76

 

 

 

 

Łagodzin

23.114,06

Budowa chodnika

7.000,00

Uzupełnienie oświetlenia

10.000,00

Organizacja imprez integracyjnych

4.600,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łagodzinie

1.514,06

 

 

 

 

Maszewo

20.137,25

Remont drogi gminnej – ul. Radosna

10.000,00

Uzupełnienie oświetlenia ulic

10.137,25

 

 

 

 

Niwica

8.580,22

Remont drogi gminnej – dz. nr 59 o/Niwica

8.580,22

 

 

 

 

Orzelec

10.926,65

Organizacja imprez integracyjnych

2.500,00

Estetyka wsi

500,00

Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Orzelec

7.926,65

 

 

 

 

Osiedle Poznańskie

35.021,30

Budowa ogrodzenie cmentarza w Osiedlu Poznańskim

8.000,00

Zakup tablic ogłoszeniowych

1.070,10

5 Majowa oraz Dzień Dziecka

6.000,00

Teatr „TYGIEL”

4.000,00

Budowa wiaty biesiadnej

7.000,00

Utrzymanie kosiarki

1.000,00

Uzupełnienie oświetlenia wsi Osiedle Poznańskie

7.951,20

 

 

 

 

Płonica

14.498,82

Zakup drzwi wejściowych do salki wiejskiej

1.100,00

Estetyk wsi

9.098,82

Imprezy integracyjne

4.300,00

 

 

 

 

Prądocin

19.962,14

Zakup tablic informacyjnych i kierunkowych

1.500,00

Rozbudowa oświetlenia na terenie miejscowości

4.300,00

Projekt remontu drogi gminnej i jej wykonanie - kontynuacja

14.162,14

 

 

 

 

Ulim

27.106,49

Modernizacja drogi bursztynowej

16.000,00

Wykonanie ogrodzenie wokół placu zabaw i siłowni

10.000,00

Zakup paliwa i naprawa kosiarki i podkaszarki

1.106,49

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Danuta Okolita

 

Polecane strony