Fundusz sołecki na 2023 rok

Od 1 stycznia sołectwa mogą realizować nowe przedsięwzięcia ujęte we wnioskach o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2023 rok.
O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie zdecydowali mieszkańcy w trakcie zebrań wiejskich.

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki w 2023 roku to: 710.859,95zł.

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru opisanego w ustawie o funduszu sołeckim. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tych pieniędzy muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

Przypominamy, że w budżecie Gminy Deszczno środki z przeznaczeniem na fundusz sołecki wyodrębniane są już od 2010 roku. Dzięki temu mieszkańcy sołectwa mogą samodzielne decydowania o wykorzystaniu pieniędzy na swoją miejscowość, a jak wiadomo to oni najbardziej znają potrzeby swoje i swoich wsi.

 

Sołectwo

Kwota funduszu sołeckiego

Przedsięwzięcie do realizacji

Kwota na dane przedsięwzięcie

Białobłocie

23 695,32 zł

Piknik rodzinny 3 000,00 zł
Utrzymanie kosiarki 695,32 zł
Budowa placu zabaw 20 000,00 zł

 

Bolemin

36 243,07 zł Wykonanie dokumentacji oświetlenia  7 000,00 zł
Estetyka wsi  14 243,07 zł
Wykonanie nakładki asfaltowej  10 000,00 zł

 

Borek

30 103,83 zł Przygotowanie dokumentacji technicznej remizy w Borku  25 103,83 zł
Dofinansowanie zakupu defibrylatora 500,00 zł
Spotkania integracyjne 2 500,00 zł
Estetyka wsi 2 000,00 zł

 

Brzozowiec

49 275,50 zł Uzupełnienie oświetlenia  22 500,00 zł
Imprezy integracyjne  4 000,00 zł
Estetyka wsi  6 000,00 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej  16 775,50 zł

 

Ciecierzyce

51 914,29 zł Utrzymanie cmentarza i estetyka wsi  914,29 zł
Utrzymanie świetlicy i placu zabaw 1 000,00 zł
Organizacja imprez 1.000,00 zł
Dofinansowanie zakupu defibrylatora 2 000,00 zł 
Utwardzenie ronda na ul. Wiejskiej  500,00 zł
Uzupełnienie oświetlenia  46 500,00 zł

 

Deszczno

53 853,00 zł Zagospodarowanie placu zabaw przy Sali wiejskiej w Deszcznie  3 000,00 zł
Projekt podłączenia lamp przy ul. Szkolnej  5 000,00 zł 
Wyposażenie kuchni znajdującej się na Sali wiejskiej w Deszcznie  10 000,00 zł 
Projekt podłączenia lamp przy ul. Sezamkowej, Kubusia Puchatka oraz Kopciuszka  10 000,00 zł 
Uzupełnienie (dostawienie) i podłączenie lampy przy ul. Nagietkowej oraz projekt podłączenia lampy przy ul. Bławatkowej  11 953,00 zł 
Przebudowa parkingu przy poczcie 10 000,00 zł 
Organizacja imprez dla mieszkańców Deszczna  3 500,00 zł 
Zakup pucharów dla osób biorących udział w grach karcianych  400,00 zł 

 

Dziersławice

16 855,99 zł Betonowy stół do tenisa 

7 000,00 zł 

Stół pod altanę przy placu zabaw + ławki  3 000,00 zł 
Festyn rodzinny  2 000,00 zł 
Utrzymanie kosiarki  855,99 zł 
Oświetlenie   4 000,00 zł 

 

Dzierżów

38 504,90 zł Zakup sprzętów i materiałów na salę wiejską oraz jej otoczenie  10 000,00 zł 
Estetyka wsi 3 504,90 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego  5 000,00 zł 
Oświetlenie wsi  5 000,00 zł
Naprawa dróg gminnych  5 000,00 zł 
Imprezy integracyjne  10 000,00 zł

 

Glinik

49 275,50 zł Oświetlenie ulic i wymiana lamp  48 000,00 zł
Estetyka wsi 1 275,50 zł 

 

Karnin

52 452,82 zł Estetyka - bezpieczeństwa sołectwa  20 000,00 zł
Budowa dróg  30 000,00 zł
Integracja sołectwa 2 452,82 zł 

 

Kiełpin

17 663,78 zł  Utrzymanie estetyki wioski Kiełpin 2 500,00 zł 
Utrzymanie i estetyka świetlicy wiejskiej  7 163,78 zł 
Organizacja imprez dla mieszkańców 8 000,00 zł 

 

Koszęcin

14 971,13 zł Oświetlenie miejscowości  10 710,68 zł
Organizacja imprez integracyjnych 1 360,45 zł 
Zakup materiałów i wyposażenia do przedszkola  1 000,00 zł 
Budowa boiska wielofunkcyjnego 

700,00 zł 

Naprawa dróg gminnych  700,00 zł 
Zakup paliwa  500,00 zł 

 

Krasowiec

24 126,14 zł Estetyka wsi i utrzymanie kosiarki  2 000,00 zł 
Zakup pomocy dydaktycznych do SP Bolemin  500,00 zł 
Utrzymanie cmentarza w Dzierżowie  500,00 zł
Imprezy integracyjne  3 000,00 zł
Oświetlenie uliczne w miejscowości  18 126,14 zł

 

Łagodzin

37 589,39 zł Wykonanie dokumentacji technicznej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej  20 000,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Skromna 10 000,00 zł
Estetyka wsi  5 000,00 zł
Organizacja imprez integracyjnych 2 589,39 zł

 

Maszewo

32 850,33 zł Przedłużenie oświetlenia ulicy Radosnej  20 000,00 zł
Przedłużenie oświetlenia ulicy Radosnej  10 000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców wsi  2 850,33 zł

 

Niwica

12 924,72 zł Uzupełnienie oświetlenia  12 000,00 zł
Zakup zestawu biesiadnego  469,00 zł
Estetyka wsi 255,72 zł
Estetyka wsi 200,00 zł

 

Orzelec

16 479,02 zł Wykonanie placu zabaw  14 000,00 zł
Imprezy integracyjne 2 479,02 zł

 

Osiedle Poznańskie

53 853,00 zł Naprawa placu zabaw  15 000,00 zł
Projektowanie przebudowy ulicy Migdałowej  15 000,00 zł 
Kontynuacja oświetlenia ul. Brzozowej i wymiana oświetlenia na ul. Skwierzyńskiej  15 000,00 zł
Zakup defibrylatora  1 000,00 zł
Organizacja imprez sportowo-integracyjnych  5 000,00 zł
Estetyka wsi  2 853,00

 

Płonica

21 002,67 zł Modernizacja oświetlenia ulicznego  13 500,00 zł 
Imprezy integracyjne 5 000,00 zł 
Estetyka wsi  2 502,67 zł 

 

Prądocin

33 604,27 zł Estetyka wsi Prądocin  23 604,27 zł
Integracja mieszkańców  6 000,00 zł 
Serwis kosy i zakupionego ciągnika  1 500,0 zł 
Wsparcie dzieci z Prądocina chodzących do przedszkola i klubiku dziecięcego 2 500,00 zł 
 

Ulim

43 620,93 zł Oświetlenie (dokumentacja, wykonanie) 34 000,00 zł
Zakup namiotu i zestawów biesiadnych  5 000,00 zł
Utworzenie nawierzchni przy przystanku autobusowym  4 000,00 zł
Estetyka wsi  620,93 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecane strony