Fundusz sołecki na 2020 rok

Już od 1 stycznia sołectwa mogą realizować nowe przedsięwzięcia ujęte we wnioskach o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok. O tym, na co zostały rozdysponowane pieniądze przypadające na daną miejscowość decydowali sami mieszkańcy podczas zebrań sołeckich.
W tym roku 21 miejscowości ma do dyspozycji łączną kwotę: 610.217,62 zł.


Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru opisanego w ustawie o funduszu sołeckim. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tych pieniędzy muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Więc co nasz czeka w 2020 roku?
Uzupełnienie oświetlenia, remonty dróg, modernizacja cmentarza, utrzymanie placów zabaw lub siłowni zewnętrznej, estetyka wsi, zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy wiejskich, organizacja imprez integracyjnych - to najczęstsze przedsięwzięcia, jakie sołtysi wraz z mieszkańcami zrealizują w przyszłym roku.

Przypominamy, że w budżecie Gminy Deszczno środki z przeznaczeniem na fundusz sołecki wyodrębniane są już od 2010 roku. Dzięki temu mieszkańcy sołectwa mogą samodzielne decydowania o wykorzystaniu pieniędzy na swoją miejscowość, a jak wiadomo to oni najbardziej znają potrzeby swoje i swoich wsi.

 

Sołectwo

Kwota funduszu sołeckiego

Przedsięwzięcie do realizacji

Kwota na dane przedsięwzięcie

Białobłocie

21.465,89

Wykonanie placu zabaw

18.000,00

Piknik rodzinny

3.000,00

Utrzymanie kosiarki

465,89

 

Bolemin

33.097,19

Uzupełnienie wyposażenia sali i zagospodarowanie terenu wokół sali wraz z placem zabaw

10.400,00

Organizacja imprezy integracyjnej oraz warsztatów szkoleniowych

6.800,00

Utrzymanie porządku na terenie wsi wraz z rozbudową oświetlenia

15.897,19

 

Borek

26.477,75

Wykonanie chodnika

22.477,75

Spotkania integracyjne

2.000,00

Estetyka wsi

2.000,00

 

Brzozowiec

43.215,47

Estetyka wsi

8.500,00

Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Kościele

4.000,00

Utrzymanie sali wiejskiej

500,00

Uzupełnienie oświetlenia ul. Polna

7.000,00

Integracja mieszkańców

4.000,00

Remont dawnej remizy strażackiej oraz wybicie studni głębinowej

6.215,47

Budowa wiaty dla mieszkańców

10.000,00

Budowa drogi na ul. Gajowej w Brzozowcu

3.000,00

 

Ciecierzyce

42.789,94

Zakup tablic informacyjnych

2.000,00

Zagospodarowanie terenu

5.000,00

Uzupełnienie oświetlenia

10.000,00

Organizacja imprez

3.000,00

Utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy

1.000,00

Zakup słupków i siatki do siatkówki

1.400,00

Zakup paliwa, eksploatacja kosiarki

389,94

Naprawa dróg gminnych

20.000,00

 

Deszczno

47.281,70

Postawienie płotu betonowego (ogrodzenia) przy remizie OSP Deszczno

10.000,00

Projekt parkingu naprzeciwko poczty w Deszcznie wraz z uwzględnieniem odprowadzenia wody deszczowej

10.000,00

Zakup karuzeli na plac zabaw znajdujący się na terenie bloków

5.000,00

Projekt lamp przy parkingach na terenie boków

5.000,00

Postawienie i podłączenie dwóch lamp przy ul. Krupczyńskiej

14.000,00

Organizacja imprez dla mieszkańców Deszczna

3.281,70

 

Dziersławice

14.846,45

Remont drogi na terenie wsi

10.846,45

Nasadzenia roślin na terenie zaplanowanego placu zabaw

1.500,00

Piknik rodzinny

2.000,00

Piknik rodzinny przy szkole podstawowej

500,00

 

Dzierżów

31.489,61

Wyłożenie kostką brukową placu pod parking dla rowerów

2.500,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego

4.000,00

Zakup tablic kierunkowych

1.000,00

Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie

3.000,00

Zagospodarowanie placu przy pętli autobusowej

5.000,00

Zakup sprzętów i materiałów na salę wiejską i jej otoczenie

13.000,00

Integracja mieszkańców

2.989,61

 

Glinik

41.087,80

Uzupełnienie oświetlenia

21.087,80

Wykonanie zjazdów

6.000,00

Integracja mieszkańców

5.000,00

Estetyka wsi

4.000,00

Postawienie lustra drogowego

1.000,00

Utrzymanie świetlicy wiejskiej

4.000,00

 

Karnin

41.702,46

Budowa drogi

8.702,46

Oświetlenie

24.000,00

Estetyka sołectwa i bezpieczeństwo sołectwa

3.000,00

Integracja sołectwa

3.000,00

Zagospodarowanie pętli autobusowej

3.000,00

 

Kiełpin

15.744,81

Utrzymanie estetyki wsi Kiełpin

2.500,00

Utrzymanie i estetyka świetlicy wiejskiej

6.500,00

Organizacja imprez dla mieszkańców wioski

4.744,81

Warsztaty z rękodzieła oraz kulinarne

2.000,00

 

Koszęcin

13.002,47

Zamontowanie lampy oświetleniowej solarnej

6.500,00

Organizacja imprez integracyjnych

1.500,00

Utrzymanie boiska gminnego w Ulimiu

1.500,00

Zakup stołów i ławek ogrodowych

1.000,00

Prace remontowo – budowlane na cmentarzu w Dzierżowie

1.000,00

Zakup materiałów dydaktycznych dla SP w Ulimiu

1.000,00

Zakup paliwa

502,47

 

Krasowiec

21.229,48

Utrzymanie kosiarki

500,00

Dofinansowanie dnia dziecka dla SP Bolemin

500,00

Zakup tablic z numeracją budynków

1.500,00

Organizacja imprezy integracyjnej

3.000,00

Rozbudowa oświetlenia

15.729,48

 

Łagodzin

31.347,77

Przeniesienie progu zwalniającego

2.000,00

Uzupełnienie oświetlenia

12.000,00

Organizacja imprez integracyjnych

3.000,00

Zakup i montaż wiaty autobusowej przy ul. Bratniej

4.000,00

Remont i utrzymanie dróg w sołectwie

5.000,00

Estetyka wsi

5.347,77

 

Maszewo

28.179,89

Wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Słonecznikowej

3.000,00

Wymiana i montaż nowej tablicy informacyjnej

3.000,00

Spotkania integracyjne mieszkańców wsi

10.500,00

Zagospodarowanie terenu

5.500,00

Przedłużenie oświetlenie ul. Truskawkowa

6.179,89

 

Niwica

11.394,89

Zakup tablicy ogłoszeniowej

1.394,89

Oświetlenie

10.000,00

 

Orzelec

14.751,89

Imprezy integracyjne

2.500,00

Uzupełnienie oświetlenia

12.051,89

Estetyka wsi

200,00

 

Osiedle Poznańskie

47.281,70

Wyposażenie sali wiejskiej

20.000,00

Zakup wyposażenia

5.200,00

Dzień integracji i sportu

6.000,00

Wybicie studni

2.000,00

Budowa drogi ul. Czereśniowa

8.000,00

Oświetlenie częściowe ul. Lipowej i Klonowej

4.000,00

Estetyka wsi

2.081,70

 

Płonica

19.054,53

Estetyka wsi

1.054,53

Uzupełnienie oświetlenia

9.500,00

Imprezy integracyjne

4.000,00

Doposażenie sali wiejskiej Bolemin-Płonica

4.500,00

 

Prądocin

27.659,79

Remont drogi gminnej

20.000,00

Zakup kosiarki i konserwacja sprzętu oraz zakup dmuchawy

3.500,00

Imprezy integracyjne

3.659,79

Malowanie przystanku przy drodze powiatowej

500,00

 

Ulim

37.116,13

Asfaltowanie ul. Bursztynowej

30.000,00

Oświetlenie ulic

5.116,13

Zakup drabiny

2.000,00

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Danuta Okolita

 

Polecane strony