Fundusz sołecki na 2017 rok

Już od 1 stycznia sołectwa mogą realizować nowe przedsięwzięcia ujęte we wnioskach o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok. O tym, na co zostały rozdysponowane pieniądze przypadające na daną miejscowość decydowali sami mieszkańcy podczas zebrań sołeckich.
W tym roku 21 miejscowości ma do dyspozycji łączną kwotę: 374.476,43 zł.


Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru opisanego w ustawie o funduszu sołeckim. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tych pieniędzy muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Więc co nasz czeka w 2017 roku?
Uzupełnienie oświetlenia, remonty dróg, modernizacja cmentarza, wykonanie placu zabaw lub siłowni zewnętrznej, estetyka wsi, zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy wiejskich, organizacja imprez integracyjnych - to najczęstsze przedsięwzięcia, jakie sołtysi wraz z mieszkańcami zrealizują w przyszłym roku.

Przypominamy, że w budżecie Gminy Deszczno środki z przeznaczeniem na fundusz sołecki wyodrębniane są już od 2010 roku. Dzięki temu mieszkańcy sołectwa mogą samodzielne decydowania o wykorzystaniu pieniędzy na swoją miejscowość, a jak wiadomo to oni najbardziej znają potrzeby swoje i swoich wsi.

Sołectwo

Kwota funduszu sołeckiego

Przedsięwzięcie do realizacji

Kwota na dane przedsięwzięcie

Białobłocie

13.185,37

Organizacja imprezy integracyjnej (rodzinnej)

3.000,00

Rozbudowa oświetlenia

5.185,37

Modernizacja drogi ul. Karmelowej

5.000,00

 

Bolemin

20.573,98

Organizacja Dnia Dziecka – integracja najmłodszych mieszkańców gminy

500,00

Utrzymanie toalety przenośnej

1.000,00

Impreza integracyjna mieszkańców – Festyn Rodzinny

4.000,00

Eksploatacja i zakup materiałów do kosiarki

973,98

Rozbudowa oświetlenia wsi

1.300,00

Wykonanie pobocza drogi

6.000,00

Modernizacja drogi Bolemin - Kołoment

6.800,00

 

Borek

16.339,04

Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw

12.000,00

Spotkania integracyjne

1.000,00

Zakup większego szamba betonowego przy świetlicy wiejskiej w Borku

2.000,00

Estetyka wsi

1.339,04

 

Brzozowiec

27.361,89

Modernizacja pobocza drogi ul. Kościelnej

10.000,00

Budowa siłowni plenerowej na działce 280/13

10.000,00

Organizacja Dnia Dziecka w 2017 r.

2.000,00

Utrzymanie i konserwacja posiadanych sprzętów – kosiarek oraz nawozy i opryski na trawę boiska

5.361,89

 

Ciecierzyce

24.388,42

Budowa drogi na ul. Kwiatowej, Kościelnej, Malwowej

13.000,00

Rozbudowa oświetlenia na terenie wsi

6.000,00

Estetyka wsi – tablica ogłoszeń oraz mapa Ciecierzyc

3.400,00

Zakup paliwa i eksploatacja kosiarki

288,42

Organizacja imprez kulturalnych

1.700,00

 

Deszczno

30.035,00

Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa – ul. Chryzantemowa, ul. Sadowa

10.000,00

Dokończenie modernizacja sali wiejskiej w Deszcznie oraz zagospodarowanie terenu przy sali

20.035,00

 

Dziersławice

8.830,29

Utrzymanie kosiarki

500,00

Organizacja imprez integracyjnych

3.000,00

Remont drogi na terenie wsi

5.330,29

 

Dzierżów

19.252,44

Uzupełnienie oświetlenia wsi Dzierżów

7.352,44

Zakup materiałów i usług do remontu gminnej remizy OSP

2.000,00

Zakup kosiarki spalinowej oraz eksploatacja

2.500,00

Zakup tablic informacyjnych

400,00

Imprezy integracyjne

7.000,00

 

Glinik

24.538,60

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Karnińskiej

20.000,00

Estetyka wsi oraz drobne naprawy i remonty

1.538,60

Imprezy integracyjne dla mieszkańców

2.000,00

Doposażenie sali wiejskiej

1.000,00

 

Karnin

24.208,21

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej

8.000,00

Oświetlenie sołectwa

11.000,00

Estetyka sołectwa

2.000,00

Integracja sołectwa

3.208,21

 

Kiełpin

9.971,62

Utrzymanie estetyki wsi Kiełpin

400,00

Utrzymanie i eksploatacja wiejskiej kosiarki

500,00

Organizacja imprez dla mieszkańców

6.071,62

Zakup wyposażenia do nowej świetlicy

2.000,00

Pomoc prawna w sprawie rozbudowy fermy drobiu w Kiełpinie

1.000,00

 

Koszęcin

8.079,42

Zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych

3.000,00

Postawienie przystanku autobusowego

4.000,00

Naprawa drogi

1.079,42

 

Krasowiec

13.846,14

Budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw

10.000,00

Organizacja imprez integracyjnych

3.000,00

Utrzymanie kosiarki

846,14

 

Łagodzin

19.522,75

Organizacja imprez integracyjnych

3.000,00

Eksploatacja kosiarki

122,75

Wykonanie chodnika przy ul. Łagodnej w miejscowości Łagodzin

16.400,00

 

Maszewo

16.008,66

Remont drogi gminnej – ul. Radosna

5.000,00

Budowa wiaty biesiadnej

11.008,66

 

Niwica

7.328,54

Remont drogi gminnej – dz. nr 59 o/Niwica

5.000,00

Uzupełnienie oświetlenia na terenie wsi Niwica

2.328,54

 

Orzelec

9.430,99

Organizacja imprez integracyjnych

2.500,00

Estetyka wsi

500,00

Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Orzelec

6.430,99

 

Osiedle Poznańskie

30.035,00

Piątka Majowa – bieg na 5 km

4.000,00

Spotkania teatralne dla dzieci

4.000,00

Dzień Dziecka

500,00

Zakup tablic informacyjnych

1.107,00

Modernizacja dróg Morwowa, Różana

15.000,00

Oświetlenie częściowe ul. Olchowej, Skwierzyńskiej, Brzozowej

5.428,00

 

Płonica

12.584,67

Modernizacja drogi na terenie sołectwa Płonica

9.500,00

Utrzymanie kosiarki spalinowej

500,00

Impreza plenerowa „Sąsiedzka Biesiada”

2.584,67

 

Prądocin

16.158,83

Modernizacja drogi gminnej

2.000,00

Rozbudowa oświetlenia

10.000,00

Zakup zieleni do obsadzenia poboczy

4.158,83

 

Ulim

22.796,57

Wykonanie oświetlenia – ul. Sielska

10.000,00

Wykonanie oświetlenia – ul. Szmaragdowa

8.000,00

Zakup kosiarki

2.000,00

Zakup paliwa i naprawa kosiarki i podkaszarki

1.500,00

Wykonanie dokumentacji oświetleniowej ul. Polnej

1.296,57

 

Opracowała: Danuta Okolita

 

Polecane strony