Fundusz sołecki na 2022 rok

Od 1 stycznia sołectwa mogą realizować nowe przedsięwzięcia ujęte we wnioskach o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2022 rok.
O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie zdecydowali mieszkańcy w trakcie zebrań wiejskich.

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki w 2022 roku to: 652 422,93 zł.

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru opisanego w ustawie o funduszu sołeckim. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tych pieniędzy muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

Przypominamy, że w budżecie Gminy Deszczno środki z przeznaczeniem na fundusz sołecki wyodrębniane są już od 2010 roku. Dzięki temu mieszkańcy sołectwa mogą samodzielne decydowania o wykorzystaniu pieniędzy na swoją miejscowość, a jak wiadomo to oni najbardziej znają potrzeby swoje i swoich wsi.

 

Sołectwo

Kwota funduszu sołeckiego

Przedsięwzięcie do realizacji

Kwota na dane przedsięwzięcie

Białobłocie

22 271,07 zł

Piknik rodzinny 3 000,00 zł
Utrzymanie kosiarki 771,07 zł
Budowa placu zabaw 18 500,00 zł

 

Bolemin

34 251,71 zł Montaż słupa oświetleniowego 12 500,00 zł
Eksploatacja kosiarki 2 000,00 zł
Montaż oświetlenia 8 000,00 zł
Integracja mieszkańców, zakup namiotów 11 751,71 zł

 

Borek

27 888,54 zł Modernizacja drogi gminnej "piaskowej", założenie lamp przy drodze "piaskowej" oraz placu zabaw 20 000,00 zł
Spotkania integracyjne 2 500,00 zł
Estetyka wsi 5 388,54 zł

 

Brzozowiec

45 934,07 zł Estetyka wsi 7 500,00 zł
Uzupełnienie oświetlenia 13 000,00 zł
Utrzymanie dróg 8 000,00 zł
Integracja mieszkańców 3 000,00 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej 14 434,07 zł

 

Ciecierzyce

46 232,35 zł Organizacja imprez 500,00 zł
Utrzymanie cmentarza, estetyka wsi 1 232,35 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej i placu zabaw 1 000,00 zł
Uzupełnienie oświetlenia 23 500,00 zł
Projekt budowy dróg asfaltowych 20 000,00 zł

 

Deszczno

49 712,20 zł Postawienie i podłączenie lamp przy ul. Kolorowej w Deszcznie 13 000,00 zł
Uzupełnienie (dostawienie) i podłączenie lamp przy ul. Krupczyńskiej w Deszcznie 15 000,00 zł
Postawienie i podłączenie lampy przy ul. Nagietkowej w Deszcznie 7 000,00 zł
Zakupienie i postawienie płotu na terenie należącym do Sali wiejskiej w Deszcznie 13 012,20 zł
Organizacja imprez dla mieszkańców Deszczna 1 200,00 zł
Zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Deszcznie 500,00 zł

 

Dziersławice

15 361,07 zł Ogrodzenie placu zabaw 13 361,07 zł
Pomoce dydaktyczne dla SP w Boleminie 500,00 zł
Festyn rodzinny 1 500,00 zł

 

Dzierżów

34 301,42 zł Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie 2 400,00 zł
Zakup sprzętów i materiałów na salę wiejską w Dzierżowie oraz jej otoczenie 1 000,00 zł
Estetyka wsi 6 000,00 zł
Imprezy integracyjne 4 901,42 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dzierżowie 20 000,00 zł

 

Glinik

44 691,27 zł Oświetlenie ulic 23 000,00 zł
Wykonanie dokumentacji na drogi gminne 20 000,00 zł
Estetyka wsi 1 691,27 zł

 

Karnin

48 320,26 zł Estetyka sołectwa 5 020,26 zł
Integracja sołectwa 2 300,00 zł
Na budynek na rehabilitację po COVID-ową 20 000,00 zł
Oświetlenie sołectwa 10 000,00 zł
Budowa dróg 10 000,00 zł
Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Deszcznie 1 000,00 zł

 

Kiełpin

16 603,87 Utrzymanie estetyki wioski Kiełpin 9 500,00 zł
Utrzymanie i estetyka świetlicy wiejskiej 2 103,87 zł
Organizacja imprez 5 000,00 zł

 

Koszęcin

13 621,14 zł Organizacja imprez integracyjnych 5 121,14 zł
Poprawa estetyki wsi 4 000,00 zł
Utrzymanie boiska gminnego w Ulimiu 1 000,00 zł
Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Dzierżowie 1 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia dla SP Ulim 1 000,00 zł
Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie 1 000,00 zł
Zakup paliwa 500,00 zł

 

Krasowiec

22 171,64 zł Organizacja imprez w SP Bolemin 500,00 zł
Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie 500,00 zł
Imprezy integracyjne 3 000,00 zł
Utrzymanie terenów publicznych na terenie wsi 18 171,64 zł

 

Łagodzin

33 804,30 zł Wykonanie dokumentacji technicznej oraz projektu remontu drogi ulicy skromnej wraz z projektem oświetlenia 15 000,00 zł
Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Przyjaznej 2 000,00 zł
Uzupełnienie oświetlenia 10 000,00 zł
Wykonanie  projektu dotyczącego budowy placu zabaw 4 000,00 zł
Organizacja imprez integracyjnych 2 804,30 zł

 

Maszewo

30 423,87 zł Montaż monitoringu 2 500,00 zł
Estetyka wsi 1 000,00 zł
Zakup namiotu i ławek oraz stołów biesiadnych 3 000,00 zł
Doposażenie wiaty grillowej 7 500,00 zł
Przedłużenie oświetlenia ulica Prosta 9 000,00 zł
Zakup projektora 4 500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców wsi 2 923,87 zł

 

Niwica

11 881,22 zł Oświetlenie 9 881,22 zł
Zakup kosy spalinowej 2 000,00 zł

 

Orzelec

15 361,07 zł Imprezy integracyjne 2 500,00 zł
Estetyka wsi 200,00 zł
Remont drogi gminnej 12 661,07 zł

 

Osiedle Poznańskie

49 712,20 zł Doposażenie sali wiejskiej 15 000,00 zł
Projekt budowy remizy OSP 7 000,00 zł
Oświetlenie ulic w Osiedlu Poznańskim 12 000,00 zł
Estetyka wsi 6 012,20 zł
Impreza integracyjna 7 200,00 zł
Zakup szafek do szatni w SP w Deszcznie 1 000,00 zł
Koszt utrzymania monitoringu 1 500,00 zł

 

Płonica

19 586,61 zł Uzupełnienie oświetlenia 7 000,00 zł
Imprezy integracyjne 5 000,00 zł
Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie 500,00 zł
Estetyka wsi 7 086,61 zł

 

Prądocin

30 523,29 zł Wykonanie przystanku gimbusowego przy Cukierni Kacperek 12 000,00 zł
Estetyka wsi Prądocin 8 000,00 zł
Serwis kosiarki i konserwacja sprzętu sołectwa Prądocin 500,00 zł
Impreza sołecka 5 000,00 zł
Sprzątanie świata 1 000,00 zł
Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie 1 000,00 zł
Usługi geodezyjne 2 023,29 zł
Montaż lustra przy drodze gminnej 1 000,00 zł

 

Ulim

39 769,76 zł Oświetlenie ul. Dobra 37 769,76 zł
Estetyka wsi 2 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecane strony