Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
Gminy Deszczno na lata 2008 - 2015
(pobierz)

Uchwałą Nr XVI/119/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2015 r. został przedłużony okresu obowiązywania „Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Deszczno na lata 2008 - 2015” do roku 2020:
https://bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_2251/29_12_2015_14_41_11XVI.119.2015_przedluzenie_strategii.pdf

Uchwałą Nr XVII.128.2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015 r. została uzupełniona treść
„Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Deszczno na lata 2008 - 2015”
https://bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_2253/30_12_2015_15_16_02XVII.128.2015_zm_strategii.pdf
 

Polecane strony