Gmina Deszczno usytuowana jest w pradolinie rzecznej Doliny Eberswaldzko-Toruńskiej. Obejmuje obszar 168 km2. Zamieszkuje ją ponad 9 tys. mieszkańców.

 

Krajobraz Gminy Deszczno kształtują pola i rozległe łąki nadwarciańskie, poprzecinane strumieniami i starorzeczami. Nadwarciańskie położenie skutkuje podmokłymi terenami w dużej części Gminy. Z tego powodu dużą wagę przykłada się do konserwacji rowów melioracyjnych.

Na terenie Gminy znajduje się wiele miejsc, które są wykorzystywane do pozyskania żwiru. Największym bogactwem mineralnym są złoża żwiru występujące w pasie od Deszczna do Płonicy i Dzierżowa. Pożwirowe wyrobisko w Karninie o powierzchni ponad 20 ha oraz wyrobisko w miejscowości Dzierżów – tzw. Złote Piaski (pow. 10 ha) cieszące się w lecie dużym zainteresowaniem mieszkańców.

 

W miejscowości Glinik znajduje się jezioro Glinik o powierzchni 46 ha. Amatorzy wędkowania chwalą je za obfitość ryb: sandaczy i węgorzy.

W miejscowości Borek znajduje się rezerwat ornitologiczno-faunistyczny „Santockie Zakole”. Na powierzchni 455,8482 ha znajdują się miejsca lęgowe ok. 120 gatunków ptaków wodno-błotnych (czaple siwe, żurawie, łabędzie, dzikie kaczki i gęsi, kormorany, bociany). Spotykamy tu również osobliwy drzewostan dębów szypułkowych o 300-475 cm obwodu. Tereny rezerwatu sprzyjają uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej.

 

Polecane strony