Nazwa

KLUB SPORTOWY SPARTAK DESZCZNO

Adres siedziby

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90

Prezes

Krzysztof Bechta

telefon

+48 601 184 020

e-mail

biuro@metalbechta.pl

NIP

599-307-56-19

KRS

0000492093

www

http://www.spartakdeszczno.pl

FB

http://Facebook.com/KsSpartakDeszczno

CEL

Krzewienie kultury fizycznej przez upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; organizacja zawodów i imprez oraz uczestnictwo w nich; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez aktywność sportową.

 

 

Nazwa

KLUB SPORTOWY ZŁOTE PIASKI DZIERŻÓW

Adres siedziby

66-446 Deszczno, Dzierżów 39

Prezes

Łukasz Rura

telefon

+ 48 515 287 822, +48 796 419 111

e-mail

radoslaw33@vp.pl

NIP

599-29-01-251

Rejestr

Starostwo Powiatowe Ewidencja Klubów Sportowych nr 33

www

 

FB

 

CEL

Organizowanie sekcji o charakterze sportowym, umożliwiającym uprawianie sportu zgodnie z zainteresowaniami członków klubu; tworzenie warunków do uprawiania sportu; organizowanie szkoleń, zawodów, zgrupowań sportowych oraz imprez  sportowo-rekreacyjnych.

 

Nazwa

STOWARZYSZENIE KARNIN

Adres siedziby

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Łagodzińska 26

Prezes

Jerzy Leśniewski

telefon

+ 48 601 689 320

e-mail

hurtownia@kwiaty-sztuczne.pl

NIP

599-294-78-10

KRS

0000241744

www

www.piastkarnin.futboland.pl ; www.balonkarnin.pl

FB

 

CEL

Prowadzenie działalności sportowej oraz uczestniczenie w rywalizacji sportowej w dyscyplinach: piłka nożna, siatkowa, koszykowa i innych dyscyplinach sportowych; organizowanie imprez turystycznych, sportowych i artystycznych  na terenie kraju, miasta Gorzowa Wlkp. oraz Gminy Deszczno; tworzenie i prowadzenie własnych baz i obiektów szkoleniowo-rekreacyjnych.

 

 

Nazwa

PARAFIALNO-UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STAL W ULIMIU

Adres siedziby

66-446 Deszczno, Szkoła Podstawowa w Ulimiu

Prezes

Aleksandra Izienicka

telefon

+ 48 694 272 188

e-mail

aleksandraa-51@o2.pl

NIP

599-26-67-281

Rejestr

Starostwo Powiatowe Ewidencja Klubów Sportowych nr 14

www

 

FB

 

CEL

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu ; angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego ich sprawności fizycznej i umysłowej.

 

 

Nazwa

KLUB SPORTOWY DANCE MIX  W DESZCZNIE

Adres siedziby

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90

Prezes

Krystyna Bieńkowska

telefon

Kontakt Karolina Bieńkowska + 48 513 137 244

e-mail

skwareczek@poczta.onet.pl

NIP

599-316-59-14

Rejestr

Starostwo Powiatowe Ewidencja Klubów Sportowych nr KS/1/2012

www

 

FB

Facebook.com/ Szkoła Tańca „Dance Mix”

CEL

Upowszechnianie umiejętności tańca sportowego; wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport; rozwój i popularyzacja tańca sportowego; działanie przeciw patologii  poprzez edukację kulturalną i promocję zdrowego stylu życia.

 

 

 

Polecane strony