Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Brzozowcu

Brzozowiec, ul. Szkolna 13
66-446 Deszczno
tel. 781 262 000
e-mail: sdsbrzozowiec@o2.pl

budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu

Kierownik:
Joanna Jaźwińska
e-mail: joanna.jazwinska@deszczno.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30-15:30.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu oferuje 32 miejsca w tym 2 całodobowe w typie domu B, C i D (B - niepełnosprawność intelektualna, C - inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, D -  spectrum autyzmu lub niepełnosprawność sprzężona)

Wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie.
Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych (druk do pobrania lub osobiście w OPS Deszczno)
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie (druk do pobrania lub osobiście w OPS Deszczno)
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Polecane strony