Wójt Gminy Deszczno

Paweł Tymszan
tel. 95 728 76 50
e-mail: tymszan.wojt@deszczno.pl

Zastępca Wójta

Aleksander Szperka
tel. 95 728 76 55
e-mail: aleksander.szperka@deszczno.pl

Sekretarz

Tadeusz Koper
tel. 95 728 76 54
e-mail: tkoper@deszczno.pl

Referat Organizacyjny


Sekretariat - Referent ds. organizacyjnych i Biura Rady

Monika Myszkowska
tel. 95 728 76 50
e-mail: radagminy@deszczno.pl

Sekretariat - Inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych

Anna Przybylska
tel. 95 728 76 50
e-mail: gmina@deszczno.pl

Biuro Obsługi Klienta - Inspektor ds. obsługi klienta i działalności gospodarczej

Magdalena Bęczkowska - zastępstwo pełni Patrycja Kucharek-Siwek
tel. 95 728 76 52
e-mail: bok@deszczno.pl

Inspektor ds. społeczno-administracyjnych

Hanna Kosim
tel. 95 728 76 60
e-mail: hanna.kosim@deszczno.pl

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

Wojciech Jaszkul
tel. 95 751 21 56
e-mail: obrona-cywilna@deszczno.pl

 

Referat Gospodarki i Rozwoju


Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju

Artur Bobrowski
tel. 95 728 76 58
e-mail: artur.bobrowski@deszczno.pl

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju

Mariusz Florczak
tel. 95 728 76 56
e-mail: mariusz.florczak@deszczno.pl

Podinspektor ds. inwestycji, drogownictwa i zamówień publicznych

Paweł Szmajda
tel. 95 728 76 57
e-mail: pawel.szmajda@deszczno.pl

Inspektor ds. inwestycji gminnych i gospodarki komunalnej

Agnieszka Zelek
tel. 95 728 76 57
e-mail: agnieszka.zelek@deszczno.pl

Inspektor ds. inwestycji

Agnieszka Grzelak
tel. 95 728 76 56
e-mail: agnieszka.grzelak@deszczno.pl

Inspektor ds. ochrony środowiska

Karolina Pieróg
tel. 95 728 76 61
e-mail: karolina.pierog@deszczno.pl

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Ewa Polańska
tel. 95 728 76 58
e-mail: ewa.polanska@deszczno.pl

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Paulina Mikoś-Kinowska
tel. 95 728 76 61
e-mail: paulina.mikos-kinowska@deszczno.pl

 

Referat Finansów


Skarbnik Gminy

Joanna Romaniuk
tel. 95 728 76 65
e-mail: joanna.romaniuk@deszczno.pl

Zastępca Skarbnika Gminy

Renata Popiel
tel. 95 728 76 62
e-mail: renata.popiel@deszczno.pl

Inspektor ds. księgowości i płac

Ewelina Szoppe - zastępstwo pełni Agnieszka Helak
tel. 95 728 76 62
e-mail: ewelina.szoppe@deszczno.pl

Inspektor ds. księgowości

Marta Debald 
tel. 95 728 76 62
e-mail: marta.debald@deszczno.pl

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Magdalena Szala
tel. 95 728 76 63
e-mail: magdalena.szala@deszczno.pl

Inspektor ds. podatków i opłat

Marta Borys
tel. 95 728 76 63
e-mail: marta.borys@deszczno.pl

 

Referat Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu


Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

Danuta Janikowska 
tel. 95 751 21 85, kom. 692 618 344
e-mail: danuta.janikowska@deszczno.pl

Inspektor ds. promocji, kultury, turystyki i sportu

Agata Lewandowska
tel. 95 751 21 85
e-mail: promocja@deszczno.pl

 

Referat Oświaty


Kierownik Referatu Oświaty

Marta Furga
tel. 95 728 76 64
e-mail: marta.furga@deszczno.pl

Zastępca Kierownika Referatu Oświaty

Kamila Kryś
tel. 95 728 76 64
e-mail: kamila.krys@deszczno.pl

Inspektor ds. księgowości i płac

Monika Krok
tel. 95 728 76 64
e-mail: monika.krok@deszczno.pl

Inspektor ds. księgowości i płac

Renata Marcela
tel. 95 728 76 64
e-mail: renata.marcela@deszczno.pl

Inspektor ds. oświaty

Joanna Sobania
tel. 95 751 21 85
e-mail: joanna.sobania@deszczno.pl

 

Referat Techniczny


Kierownik referatu technicznego

Marcin Sinkowski

Konserwator - Kierowca: 1 etat
Robotnik gospodarczy: 5 etatów

Polecane strony