Seniorzy w Gminie Deszczno traktowani są z estymą i wielkim szacunkiem. Ich doświadczenie, mądrość, umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego oraz poczucie humoru i umiejętność zabawy, mogą być wzorem i przykładem dla młodszych Mieszkańców – jak cieszyć się życiem.

Gminny Dzień Seniora - październik 2015 - zdjęcie grupowe

Co roku w październiku w Gminie Deszczno uroczyście obchodzony jest Gminny Dzień Seniora, na który zaproszeni są najstarsi Mieszkańcy Gminy Deszczno. Tego dnia gościnna hala sportowa Szkoły Podstawowej w Deszcznie zmienia się w salę balową. A przy muzyce – także tej na żywo – bawi się nawet 250 osób w wieku 65+!

Imprezę ubarwiają występy artystyczne w wykonaniu mieszkańców gminy a także zabawy i atrakcje przygotowane przez władze Gminy oraz Radnych.  

Organizatorem Gminnego Dnia Seniora jest Gmina Deszczno - Referat promocji, kultury, turystyki i sportu.
Partnerzy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Deszczno oraz Szkoła Podstawowa w Deszcznie.


Od 1990 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. W kalendarzu jest jeszcze parę okoliczności i dni poświęconych zagadnieniom starzenia się. Ma to być okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równy udział w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

Polecane strony