Sołtys wsi Osiedle Poznańskie:

Mariusz Szober sołtys Osiedla Poznańskiego

Mariusz Szober
Osiedle Poznańskie, ul. Lipowa 7

tel. 792 294 868

szobermariusz@gmail.com

 

Skład Rady Sołeckiej:

Grzegorz Żurawski
Andrzej Tyszer
Bogdan Aleksandrowicz
Krzysztof Idzi
Magdalena Sularz
Katarzyna Gewert
Marcin Kaszubowski

 

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI:

Niemiecka nazwa Bürgerwiese – wieś sołecka, położona tuż przy pd. wsch. granicy miasta, na pn. od Deszczna. Nazwa Kolonia wyrosła na tzw. mieszczańskich łąkach, stąd jej niemiecka nazwa.

Polską nazwę wprowadzili w 1945 r. pierwsi osadnicy, którzy pochodzili z Poznańskiego. Używano wówczas także nazwy „Osada Poznańska”. Łąki, na których zbudowana została wieś, stanowiły niegdyś własność mieszczan gorzowskich. Używano ich na pastwiska i do koszenia siana. Wykorzystywano również licznie rosnące tu dęby do skarmiania świń żołędziami. Dopiero regulacja Warty umożliwiła zamianę łąk na pola.

Pierwsza zagroda stanęła w 1815 r. należała ona do mieszczanina nazwiskiem Schröder. W 1829 r. zabudowanych było już 5 parcel, w 1835 r. – 12. Żywotnym problemem dla pierwszych mieszkańców wsi była duża odległość od miasta. Dlatego też od początku myślano o własnych instytucjach, jak szkoła czy kościół. Pierwsza szkoła otwarta została już w 1845 r. w prywatnym mieszkaniu.

Wieś zaliczona została do powiatu miejskiego i podlegała magistratowi miasta. Dopiero po 1945 r. wytyczona została granica, która odcięła skrawek wsi i przypisała go do miasta.

Neogotycki kościół protestancki został poświęcony 1.12.1891 r. Nie miał on organów, ale za to dwa dzwony z brązu, które jednak w 1917 r. zostały zabrane na cele wojenne. W 1922 r. zastąpiono je dzwonami stalowymi. W obrządku katolickim kościół został poświęcony 15.08.1945 r. p.w. MB Anielskiej i przyporządkowany parafiii Chrystusa Króla. Administracyjnie do parafii tej należeli tylko mieszkańcy „miejskiej” części wsi.

Stanowili oni niewielką część ludności: 1949 r. – 180, 1958 r. – 30. reszta wsi podlegała parafii katolickiej w Deszcznie. Dopiero 13.11.1982 r. erygowana została parafia MB Różańcowej na Siedlicach, do której afiliowano m.in. kościół w Osiedlu Poznańskim.

W roku 1843 żyło tu 161 osób, w 1858 r. – 418, 1949 r. – 300, 1958 r. –327, 1988 r. – 642.
Aktualnie w Osiedlu Poznańskiem zamieszkuje 1121 osób, powierzchnia wsi wynosi 741 ha.
Omawiając Osiedle Poznańskie nie można nie wspomnieć nazwiska Franciszka Paronia, z którym w powojennej historii związane były sprawy tamtejszej straży pożarnej, a przede wszystkim amatorskiego zespołu teatralnego. W teatrze tym występowały całe rodziny. Za swoją działalność sceniczną pan Paroń otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Obecnie teatr nie działa. Pan Franciszek zmarł, a wraz z nim jego wielkie dzieło, teatr.

Polecane strony