Sołtys wsi Łagodzin:

Janusz Bugajny sołtys Łagodzina

Janusz Bugajny
Łagodzin, ul. Sąsiedzka 7
tel. 501 831 415
bugajnyjanusz@gmail.com

Skład Rady Sołeckiej:
Jolanta Żłobińska
Marek Kobiela
Halina Kaczmarczyk
Anna Lusztak
Halina Pluta
Barbara Fica

 

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI:

Niemiecka nazwa Egloffstein – wieś sołecka położona na południowej granicy Gorzowa. Osada składała się z 55 zabudowań (1982 r.), jest tu kościół pw. Narodzenia NMP (z początku stulecia), który stoi już na terenie miasta, a podlega parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w Ulimiu.

Na północy wsi, a więc już na terenie miasta odkryto osadę neolityczną oraz z okresu kultury łużyckiej i młodszej epoki brązu. Znaleziono motykę kamienną oraz ślady kultury ceramiki wstęgowej.

Współczesne osadnictwo datuje się od XVIII-wiecznej kolonizacji doliny Warty. Kolonia założona została w 1772 r. na gruntach miasta Gorzowa, a mieszkańcy wnosili czynsz do kamery miejskiej.

Istniały tu również dwa majątki dziedziczne. Niemiecka nazwa wsi została nadana na cześć płk Egloffsteina z Frankfurtu n.O. (nb. podobnie zwał się jeden z krzyżackich wójtów Nowej Marchii).

Do ustalenia polskiej nazwy wykorzystano zapis z dokumentu sporządzonego 30.03.1372 r. z okazji zakupienia przez miasto paradyskiego folwarku (później „Krowi-Gród”), a granica biegła „usque ad Wartham, et ante pratum Roswese et Lagodin, usque Ulim...”.

Łąka „Roswese” dała później nazwę kolonii Zieleniec, druga natchnęła komisję nazewniczą. Kolonia składała się z 20 podwójnych domów dla 40 niewielkich rodzin, z których każda otrzymała po 5 mórg ziemi, łącznie 51 ha. W 1933 r. grunty wsi wynosiły 116 ha.

Liczba domów dopiero w 1861 r. zwiększyła się do 43. Od 1.08.1977 r. północne przysiółki Łagodzina wraz z sołectwem Zieleniec (granicą była linia kolejowa zbudowana w 1912 r.) weszły w skład miasta.

Najstarsze księgi kościelne sięgały roku 1750, a więc okresu sprzed założenia kolonii. Pierwszy wspomniany kościół szachulcowy zbudowany został w 1813 r., a pamiątką po nim zarejestrowaną w okresie międzywojennym, był kielich cynowy z 1793 r. Kościół ten stanowił filię „Kościoła Zgody” (biały kościółek) w Gorzowie, co może sugerować, iż część kolonistów była wyznania kalwińskiego. Nb. księgi kościelne z lat 1812-17 notują wiele nazwisk wskazujących na słowiańskie pochodzenie osadników.

Następny masywny kościół zbudowano w 1862 r. Na jego miejscu w 1901 r. wzniesiono obecną budowlę. Jej położenie na skraju wsi wskazuje, iż świątynia miała również służyć mieszkańcom Zieleńca. Stanowiła ona wówczas filię protestanckiej parafii w Ulimiu. Związki te utrzymano po wojnie, chociaż ten okręg duszpasterski należał kanonicznie do parafii św. Krzyża w Gorzowie.

Dopiero 3.05.1974 r. parafia w Ulimiu usamodzielniła się. Kościół w Ulimiu został poświęcony 30.06.1946 r.

Do 1975 r. Łagodzin należał do powiatu gorzowskiego. Po ostatniej wojnie gromada Łagodzin należała do zbiorczej gminy wiejskiej Zieleniec, a w latach 1954-72 – podlegała tamtejszej Gr.RN. Od 5.12.1972 r. wieś należy do gminy Deszczno.

Ludność: 1784 r. – 127, 1809 r. – 183, 1861 r. – 267, 1900 r. – 222, 1925 r. – 212, 1933 r. – 234, 1939 r. - 216, 1949 r. – 250, 1958 r. – 237, 1970 r. – 211, 1978 r. - 222.
Aktualnie w Łagodzinie zamieszkuje 382 osoby, powierzchnia wsi wynosi 188ha.

Polecane strony