Sołtys wsi Krasowiec:

Andrzej Śrutwa
Krasowiec 24
tel. 695 298 867
andrzej.srutwa@o2.pl

 

Skład Rady Sołeckiej:

Ewa Polańska
Tomasz Nabrzeski
Agnieszka Góral
Iwona Kołodziejek
Dorota Rzetelna
Agnieszka Krawczyk
Joanna Stefańczyk

 

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI:

Niemiecka nazwa Schönewald /piękny las/, wieś sołecka leżąca 8 km na południe od Gorzowa obok drogi do Lubniewic. Jest to ulicówka złożona z 45 zabudowań rozłożonych wzdłuż lokalnej drogi do Deszczna.

Znajduje się tu kilka zabytkowych domów szachulcowych z końca XVIII wieku i początku XIX wieku. W środku wsi późnoklasycystyczny kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Przez zachachodnią część wsi przebiega linia kolejowa Gorzów – Kostrzyn. Wieś powstała na zmeliorowanych w XVIII wieku Warciańskich Błotach, które w tym miejscu nosiły nazwę ,,Gorzowskich błot mieszczańskich’’.

W 1774 roku osadzono tutaj 40 dużych rodzin, z których każda otrzymała po 30 mórg /7,6 ha/. Koloniści sami musieli wykarczować swoją ziemię i zbudować domy. Niemiecka nazwa wsi pochodziła od nazwiska dyrektora kamery Schonwalda.

W 1788 roku zbudowany został pierwszy kościół w tej wsi. Informację tę potwierdza spis z 1809 roku, który tutejszą świątynię klasyfikuje jako filię parafii w Gliniku.

W 1843 roku kościół został przebudowany albo zbudowany na nowo, pierwotnie nie posiadał on wieży. W 1890 roku został on rozbudowany o przybudówkę od strony zachodniej.

W 1809 roku w 41 domach mieszkało 40 kolonistów, 13 komorników i kowal. Grunty wsi wynosiły 1200 mórg /306 ha/. w 1861 roku ilość domów wzrosła do 55.  W latach międzywojennych areał był mniejszy o 5 ha. Zaczęła też maleć ludność. Po wyzwoleniu na przełomie stycznia i lutego 1945 roku wieś szybko została zasiedlona przez Polaków.

13.07.1945 roku poświęcono kościół, 15.07 tego roku powołano spółdzielnię ,,Samopomoc Chłopsaka’’. W okresie powojennym Krasowiec był gromadą w gminie Zieleniec a od 1954 r. przez pewien czas siedzibą GRN.
Ludność: 1784 r. – 282, 1809 r. – 251, 1861 r. – 356 /w tym 4 Żydów/, 1925 r. – 291, 1933 r. – 273, 1939 r. – 259, 1958 r. – 212, 1970 r. – 291, /w tym 144 kobiety/, 1978 r. – 252, /127/.
Aktualnie w Krasowcu zamieszkuje 232 osoby, powierzchnia wsi wynosi 306 ha. Nowa droga przez Krasowciec.

Polecane strony