Sołtys wsi Ciecierzyce:

Krystyna Łyga
Ciecierzyce, ul. Wiejska 43
tel. 508 439 049
​soltys.ciecierzyce@onet.pl

 

Skład Rady Sołeckiej:

Jan Forjasz
Łukasz Kuca
Bogusława Kuca
Ewa Kubiak
Adam Frydrychewicz
Jan Łazorczyk
Aleksandra Kubicka

 

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI:

Wieś położona w północnej części gminy, przy lokalnej drodze z Gorzowa do Borka. Wieś powstała w okresie zagospodarowywania Warciańskich Błot. Nazwana została na cześć dowódcy pułku dragonów z Gorzowa, gen. Por. von Czettritz.

Jeszcze na początku XX wieku były to dwie oddzielne wsie. Istniejąca dziś ulicówka nazywała się Ciecierzyce Małe. Zabudowa po sąsiedzku z Osiedlem Poznańskim, ciągnąca się wzdłuż niedużego cieku płynącego na północ i uchodzącego do Starej Warty, zwana była Ciecierzyce Wielkie.

Ślady osadnictwa w obu wsiach sięgają III i IV okresu brązu (ok. 1300 r. p.n.e.). W późniejszym okresie ludność zajmowała się eksploatacją tutejszych rud darniowych. Zachowały się też ślady osady z czasów rzymskich (przed 400 r. n.e.). potem nastąpiła przerwa osadnicza. Pierwszych kolonistów sprowadzono do Ciecierzyc Małych już w latach 1726-28, chociaż właściwa kolonizacja nastąpiła w 1767 r. Wieś składała się z 25 podwójnych budynków dla 50 niedużych rodzin, z których każda otrzymała po 5 mórg ziemi. W 1784 r. mieszkało tu 49 rodzin, łącznie 213 osób.

W 1809 roku we wsi było 230 osób w 49 budynkach, zaś w 1861 r. 341 osób w 47 budynkach. Ciecierzyce Wielkie powstały w 1768 r. na terenie tzw. Borkowskich Błot, w miejscu zwanym „Iden” należącym do rybaków z Karnina. Otrzymali oni później odszkodowanie w postaci nowo wykarczowanej ziemi koło wioski. 

Ciecierzyce Wielkie pomyślane były jako kolonia dla bogatszych chłopów. Sprowadzono tu 40 polskich rodzin, które otrzymały po 40-45 mórg bardzo dobrej ziemi i zwolnienie od wszelkich obciążeń na 3 lata. Obszar wioski obejmował 1702 morgi ziemi. W 1784 r. mieszkało tu 257 osób. Parafia ewangelicka znajdowała się w Deszcznie, choć w 1783 r. na miejscu wybudowano szachulcowy kościół bez wieży. Istniała tu także szkoła.

W 1809 r. w 41 domach mieszkało 265 mieszkańców. Księgi parafialne z lat 1812-34 rejestrują jeszcze kilkadziesiąt nazwisk wyraźnie polskich w obu wioskach. W 1861 r. Ciecierzyce Wielkie wzrosły do 421 mieszkańców w 57 budynkach. Od 1.01.1929 r. obie wsie tworzyły jedną gminę. Poprzedni kościół był w 1934 r. już tak zniszczony, że nie można było w nim odprawiać nabożeństw. Budowę nowego rozpoczęto w sierpniu 1935 r., a ukończono dopiero w 1941 r. 

W 1937 r. hitlerowska administracja zmieniła nazwę wsi z Czettritz na Zettritz. Zaraz po wojnie Ciecierzyce były wsią gromadzką w gminie Zieleniec. W latach 50-tych należały do gromady Siedlice. W 1958 r. mieszkało tu ok. 320 osób. Aktualnie liczba ludności to 526 osób, a powierzchnia to 957 ha.

Polecane strony