Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyznał naszej gminie dofinansowanie na tegoroczne usuwanie azbestu.
Podobnie jak w ubiegłym roku latem z dachów deszczeńskich wyłoniona przez gminę firma usunie kolejne tony popularnego niegdyś lecz rakotwórczego eternitu.

W ramach ogłoszonego przez Gminę naboru do urzędu wpłynęło 56 wniosków mieszkańców zawierających deklarację usunięcia ponad 27 tysięcy m2 eternitu tj. ok 300 ton.
Gmina planuje że usunięcie azbestu nastąpi w czerwcu i lipcu – szczegółowe ustalenia co do terminu prac będzie prowadził z mieszkańcami wyłoniony przez urzędników Wykonawca.
Program usuwania azbestu realizowany jest w naszej gminie od 2015 r. W ramach trzech dotychczasowych naborów z ponad 100 gospodarstw usunięto ponad 580 ton wyrobów zawierających azbest.
Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polecane strony