W dniu 12 września 2017 r. dokonano odbioru szkoły podstawowej w Ciecierzycach. Podczas odbioru Wykonawca został zobowiązany do usunięcia nielicznych usterek jeszcze w miesiącu wrześniu. We wrześniu Gmina uzyskała wszystkie niezbędne opinie wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. I w końcu pod koniec zeszłego tygodnia otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie od Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego. Od dziś nasi mali mieszkańcy uczą się już w świeżo wyremontowanej szkole. Od dziś funkcjonuje również oddział przedszkolny.

Zakres robót przyjęty do wykonania przez wykonawcę objął : a) przebudowę i budowę instalacji zewnętrznych, b) rozbudowę i przebudowę budynku, c) przebudowę zewnętrznych schodów i pochylni, d) docieplenie elewacji budynku, e) wymianę i docieplenie pokrycia dachowego, f) prace modernizacyjne wewnątrz budynków, g) budowę dojść i dojazdów, budowę parkingów, h) montaż elementów małej architektury.
Dodatkowo wykonano również prace związane z zagospodarowaniem terenu przy szkole. Wybudowano dwie wiaty rekreacyjne, wykonano cały układ komunikacyjny i miejsca postojowe, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej i przebudowę przyłącza wodociągowego oraz budowę wiaty przystankowej, wiaty na rowery i elementy małej architektury w m. Ciecierzyce.
Prace wykonywała firma PAK-BUD. Koszt inwestycji to ok. 2,4 mln zł, z czego 600 tys. gmina otrzyma z regionalnego programu operacyjnego. Zapraszamy do fotorelacji.

Polecane strony