2 lipca 2024 r. w Stacji Kultura w Deszcznie odbyło się zebranie wyborcze do Gminnej Rady Seniorów zwołane przez Wójta Pawła Tymszana.
Spośród zgłoszonych 10 kandydatów, uczestnicy zebrania wybrali 7, którzy będą ich reprezentować:

  1. Elżbieta Czerwonka
  2. Stanisława Dominiak
  3. Alina Karaś
  4. Dorota Kostańska
  5. Stanisław Lis
  6. Anna Lusztak
  7. Lilianna Marciniak

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów odbędzie się 18 lipca 2024 r., o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90.

Gminna Rada Seniorów ma przede wszystkim charakter konsultacyjny i doradczy. Oczywiście, może również inicjować własne przedsięwzięcia.
Przykładowe obszary tematyczne, które mogą być przedmiotem działalności gminnej rady seniorów to m.in.:

  • opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów i seniorek,
  • opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących najstarszych mieszkańców i mieszkanek gminy,
  • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych na rzecz seniorów i seniorek w perspektywie krótko- i długookresowej.

Życzymy owocnej współpracy.

Polecane strony