przekazanie defibrylatora AEDWójt Paweł Tymszan wraz z radnym i jednocześnie prezesem OSP Ciecierzyce Marcinem Kubickim przekazali dzisiaj dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach Wioletcie Stańczak defibrylator AED.
Defibrylator wyposażony jest dodatkowo w klucz pediatryczny, który pozwala w prosty sposób zmienić tryb działania defibrylatora dostosowany do potrzeb małych pacjentów. Przełączenie w tryb pediatryczny następuje automatycznie - po wprowadzeniu, klucz zmienia protokół defibrylacji i komunikaty instruujące ratownika, dostosowując je do poszkodowanych poniżej 8 roku życia (poniżej 25 kg).

 

AED

Urządzenie zamontowane zostanie na zewnątrz budynku szkoły, tak aby każda osoba udzielającą pierwszej pomocy miała do niego dostęp.

Zakup został sfinansowany z budżetu gminy, dzięki zaangażowaniu prezesa OSP Ciecierzyce Marcina Kubickiego i wsparciu mieszkańców wsi: Borek, Ciecierzyce i Osiedle Poznańskie, którzy zgodnie przekazali część środków z funduszu sołeckiego właśnie na ten cel.

Cieszymy się, że mieszkańcy chętnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w swoim otoczeniu.

Przypomnijmy, że w naszej gminie mamy już 6 defibrylatorów AED, które pod koniec 2020 roku trafiły do jednostek OSP z terenu naszej gminy, a jeden z nich zamontowany został na zewnątrz budynku Urzędu Gminy i jest ogólnie dostępny.
 

 

Polecane strony