wizyta europosłanki Elżbiety Rafalskiej

W piątek, 20 stycznia gościliśmy w naszej gminie europoseł Elżbietę Rafalską. Tematem spotkania było m.in.  powstanie Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu, na którego budowę pozyskaliśmy 5 mln zł w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich z programu Polski Ład.

Pani europoseł podsumowała działania programów rządowych: „Rodzina 500+”, „Maluch+”, przedstawiła także dotychczasowe wsparcie jakie gmina uzyskała na remonty dróg, budowę przedszkoli czy modernizację i doposażenie szkół. Podkreśliła jednocześnie jak ważne jest wspieranie samorządów w rozwoju i poprawie komfortu życia mieszkańców.

Wójt Paweł Tymszan podziękował pani europoseł za owocną współpracę, wsparcie i dostrzeżenie potrzeb mieszkańców Gminy Deszczno. To dzięki zaangażowani wówczas pani minister oraz pana wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka działa w naszej gminie od 2016 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu oraz od 2021 r. „Klubu Senior+” w Osiedlu Poznańskim. Dzięki wsparciu programów rządowych szkoły z terenu gminy są doposażane lub zmodernizowane. Z dofinansowania programu Funduszu Inwestycji Lokalnych przy Szkole Podstawowej w Boleminie wybudowaliśmy w minionym roku boisko wielofunkcyjne o wartości ponad 850 tys. zł oraz zmodernizowaliśmy w tej samej szkole kotłownię o wartości 300 tys. zł czyniąc tym samy „krok do przodu ku zielonej przyszłości”.

Wójt podziękował obecnemu na spotkaniu Romanowi Fraszczykowi naszemu radnemu powiatowemu, pełniącemu jednocześnie funkcję dyrektora Oddziału Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubniewicach, na którego wsparcie również możemy zawsze liczyć.

W spotkaniu wzięli udział sekretarz gminy Tadeusz Koper, strażacy ochotnicy z terenu gminy, w tym przedstawiciele OSP Krasowiec z przewodniczącą rady gminy i druhną OSP na czele Barbarą Chrobak, inicjatorką spotkania.

Na zakończenie wizyty Wójt dodał: „Bardzo dziękuję pani europoseł za przybycie do naszej gminy, a także za wsparcie naszych projektów, które codziennie służą mieszkańcom. No i najważniejsza informacja do zapamiętania dla naszych mieszkańców, iż od 2016 roku z administracji rządowej otrzymaliśmy ponad 20 mln zł dofinansowania. Będąc liderem wśród gmin wiejskich! Dziękuję wszystkim decydentom pani europoseł, panu wojewodzie lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi. No i nie byłbym sobą, gdybym nie poprosił o więcej. Już czekamy na nowe konkursy, gdyż mamy przygotowaną dokumentację na halę sportową przy szkole w Ulimiu.”

Polecane strony