Na zaproszenie wójta Pawła Tymszana naszą gminę odwiedziła w środę, 23 listopada wicewojewoda Olimpia Tomczyk-Iwko. Okazją do spotkania z zarządem gminy: skarbnik Joanną Romaniuk, zastępcą Aleksandrem Szperką i sekretarzem Tadeuszem Koperem było omówienie bieżącej współpracy z administracją rządową oraz planów na kolejne lata.

Wymiarów tej współpracy jest naprawdę wiele. Prócz tych tradycyjnych "zadań zleconych" ostatnie lata przyniosły zupełnie nowe wyzwania od wspólnego załatwiania kwestii "krów z Deszczna", przez ptasią grypę, epidemię Covid, wsparcie sąsiadów z Ukrainy po najnowsze sprawy dotyczące dystrybucji węgla. Ugruntowały się już nowe usługi gminy wspierane przez administrację rządową dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzozowcu, seniorów w Klubie Senior+ w Osiedlu Poznańskim czy najmłodszych w klubach dziecięcych w Maszewie i Ulimiu.

Wojewoda odpowiadająca w urzędzie za sprawy społeczne odwiedziła uczestników ŚDS w Brzozowcu - instytucja, która znalazła się wśród pionierskich w regionie gdy rozpoczynała działalność w 2016 r.

Nasza gmina konsekwentnie współpracuje z administracją rządową. Corocznie uzyskujemy wsparcie na działania bieżące klubów dziecięcych, Klubu Senior+ i ŚDS. Szkoły korzystają m.in. z programów Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i Laboratoria Przyszłości.
Inwestycje o wartości prawie 20 milionów złotych wesprą rozwój naszej gminy w ramach programu "Polski Ład" i Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych w latach 2021-23.
Za milion złotych trwa budowa nowej remizy w Ciecierzycach, 2,5 miliona pochłonie budowana droga w Orzelcu, ta za 2 miliony w Dziersławicach jest już gotowa. Warta prawie dziewięć milionów rozbudowa podstawówki w Ciecierzycach ma już wykonawcę i przekazany plac budowy, a budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu - projektanta, tu budowa powinna ruszyć w połowie przyszłego roku.
Z powodzeniem zakończyła się budowa boiska wielofunkcyjnego przy podstawówce w Boleminie, w której trwa właśnie rozruch nowoczesnych powietrznych pomp ciepła wspartych instalacją fotowoltaiczną. Te warte ponad 1,2 miliona inwestycje sfinansowane zostały z Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych, natomiast dodatkowe środki z budżetu państwa wsparły kończącą się budowę wodociągów w Dzierżowie, Ulimiu i Gliniku za ponad 400 tys. zł. 
Wójt prócz omawiania tych licznie realizowanych projektów przedstawiał również nasze plany tj. budowę sali gimnastycznej przy podstawówce w Ulimiu, drogę rowerową łączącą Brzozowiec z Gorzowem oraz plany drogowe na 2023 i 2024 r. - z nimi jesteśmy gotowi by powalczyć o kolejne rządowe granty na lata 2023-25.

Wicewojewoda Olimpia Tomczyk-Iwko od 2021 r., jest drugim zastępcą wojewody Władysława Dajczaka. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odpowiada za programy europejskie i rządowe oraz sprawy społeczne. Pochodzi z Brzeźnicy.

Polecane strony