stypendyści W nowo oddanej sali wiejskiej w Brzozowcu, 7 listopada wręczone zostały stypendia i listy gratulacyjne uczniom szczególnie uzdolnionym w szkolnym 2021/2022.

 

Zgodnie z Uchwałą do stypendiów mogą być typowani uczniowie, którzy spełniają przynajmniej jedno z kryteriów:

  • przy stypendium za wyniki w nauce:
    są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty; uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji końcowej, średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 5,6 dla szkoły podstawowej klasy IV-VI, 5,3 dla klas VII-VIII;
  • przy stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne:
    są laureatami lub finalistami międzynarodowego, ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu artystycznego;
  • przy stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe:  
    są zdobywcami I, II lub III miejsca w powiatowych, wojewódzkich i międzywojewódzkich zawodach sportowych, są zdobywcami I, II lub III miejsca w mistrzostwach Polski, Europy, Świata lub zostali powołani do kadry narodowej lub wojewódzkiej.

Wśród wyróżnionych uczniów byli wychowankowie wszystkich gminnych podstawówek: Bolemina, Ciecierzyc, Deszczna oraz Ulimia.
Wójt Paweł Tymszan, Sekretarz Tadeusz Koper i Inspektor ds. oświaty Joanna Sobania wręczyli młodym-zdolnym uczniom w sumie 64 stypendia, z czego 52 – za wyniki w nauce, 7 – za szczególne osiągnięcia sportowe i 5 – za szczególne osiągnięcia artystyczne.
Wszystkim naszym stypendystom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały nr XXXIII/315/21 Rady Gminy Deszczno z 10 maja 2021 r., w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Tekst i foto: Danuta Janikowska

Polecane strony