LUBUSKIE WARTE ZACHODU LOGOUWAGA! TERMIN KONSULTACJI WYDŁUŻONY DO DNIA 16 SIERPNIA 2022 R.
Zarząd Województwa Lubuskiego przekazał do zaopiniowania oraz konsultacji społecznych projekt „Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego”. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu ochrony środowiska jest realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.
 
Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach 18.07.2022 r.  do 08.08.2022 r. 
W związku z przystąpieniem do konsultacji społecznych projektu ww. dokumentu  Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 03 sierpnia 2022 r. od godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 
Pliki do pobrania :
ogłoszenie konsultacje
 
 

Polecane strony