sprzęt ospDzięki udzielonej dotacji celowej z budżetu Gminy Deszczno w kwocie 35 000,00 zł dla jednostek z terenu gminy (po 5 000,00 zł dla każdej jednostki jako wkład własny) ochotnicy z: Borka, Brzozowca, Deszczna, Dzierżowa, Krasowca, Osiedla Poznańskiego oraz Ulimia otrzymali po 20 000 zł dofinansowania na zakup nowego wyposażenia.  

W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych” program „Mały Strażak” finansowany z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jednostki zakupiły niezbędny sprzęt oraz środki ochrony osobistej, które są im niezbędne i znacznie poprawią bezpieczeństwo w czasie służby na terenie gminy, jak również na terenie powiatu gorzowskiego w przypadku jednostek OSP Deszczno oraz OSP Krasowiec, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

Życzymy naszym ochotnikom, aby zakupiony sprzęt służył jak najlepiej i jak najdłużej.

SPRZET DZIERŻÓW OSP

osp borek sprzęt

osp deszcznoosp deszczno sprzęt

osp brzozowiec sprzęt

foto: FB/ OSP BOREK, OSP BRZOZOWIEC, OSP DESZCZNO, OSP DZIERŻÓW

 

Polecane strony