Informujemy o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „MOPSiK – sterylizacja i kastracja zwierząt na terenach wiejskich”. 

oferta realizacji zadania publicznego _MOPSiK

Do pobrania:

1.       Statut Stowarzyszenia

2.       Odpis KRS

3.       Oświadczenie 

Polecane strony