droga gruntowaW związku z powtarzającymi się interwencjami mieszkańców dotyczącymi zaorywania i grodzenia gminnych dróg gruntowych, Wójt Gminy Deszczno apeluje do wszystkich rolników i właścicieli gruntów przylegających do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć nawierzchni dróg, nie zaśmiecać i nie zaorywać rowów i poboczy dróg.

Jednocześnie przypominam, że wszyscy właściciele lub osoby władające nieruchomościami są zobowiązani do ochrony znaków granicznych. Znaki te nie mogą być niszczone, usuwane lub przesuwane. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia pasa drogowego gmina będzie wnosić o dobrowolne przywrócenie stanu pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury. Jeżeli działania takie nie przyniosą oczekiwanego skutku stosowane będą przewidziane prawem sankcje wobec osób niszczących drogi gminne.

Polecane strony