Sołtys wsi Dzierżów:

Ryszard Banasiak
Dzierżów 9
tel. 95 7511 494
ryszardbanasiak@gmail.com

 

Skład Rady Sołeckiej:

Marcelina Szłapka
Przemysław Kasperaszek
Wiesława Błaszyk-Rajch
Jolanta Wszołek 

 

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI:

Wieś położona 8 km na południe od Gorzowa w pobliżu linii kolejowej z Gorzowa do Rudnicy. Wieś została założona w 1770 roku. Kolonia składała się z 25 podwójnych budynków, w których osadzono 50 rodzin, dając każdej po 5 mórg ziemi. Po 3 latach wolnizny koloniści mieli płacić czynsz wraz z odsetkami.

Niemiecka nazwa wsi Derschau pochodzi od nazwiska ministra von Derschau. W 1784 roku wieś liczyła tylko 49 rodzin i 221 mieszkańców.

Pierwszy kościół szachulcowy zbudowany w latach 1770-1774 został przebudowany już w 1787 roku. Według zachowanych ksiąg kościelnych z lat 1812 – 17 większość mieszkańców nosiła nazwiska pochodzenia polskiego jak Bellke, Grabiell, Daniecke Gohlicke,Gramuschke, Geschke, Jannecke, Kottke, Lieske, Malitz, Sackylawsky, Wilke, Zeysernik i wiele innych. Dowodzi to, iż koloniści przybyli z Polski.

W 1856 roku wieś padła ofiarą pożaru, spłonął też kościół, jedyną pamiątką z I połowy XX wieku pozostał drewniany wiatrak koźlak. Mimo klęski wieś liczyła w 1861 roku już 358 mieszkańców w 40 budynkach. Kościół odbudowano w 1862 roku, w 1925 roku we wsi mieszkało 581 osób a w 1933 roku 618. Grunta wsi liczyły wtedy 556 ha.

1.01.1931 r. ze wsi Dzierżów, Stężyca, Prądocin utworzono jedną gminę. Po wyzwoleniu Dzierżów był wsią gromadzką w gminie Zieleniec.
Od 1954 roku podlegał GRN w Ulimiu. W 1958 roku liczył 340 mieszkańców, obecnie składa się z 80 gospodarstw. W Dzierżowie działa żwirownia. Oferuje ona żwir, kamień, piasek do tynków i zapraw murarskich oraz czarnoziem. Aktualnie w Dzierżowie zamieszkuje 427 osób, powierzchnia wsi to 333 ha. 

Polecane strony