Sołtys wsi Dziersławice:

Ewelina Karmelita sołtys Dziersławic

Ewelina Karmelita 
Dziersławice 8
tel. 510 129 357

 

Skład Rady Sołeckiej:

Natalia Sawicka
Danuta Piotrowska
Robert Chimowicz

 

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI:

Wieś położona przy lokalnej drodze między Boleminem i Glinikiem, na południe od Białobłocia. Została założona w 1770 r. jako kolonia dla 15 rodzin, które otrzymały po 40 mórg ziemi. Koloniści dostali po 6 lat wolnizny, ale za to domy musieli wystawić sobie sami.

Niemiecka nazwa Hagen pochodzi od nazwiska ministra von Hagena. W 1784 r. wieś liczyła 121 mieszkańców, a w 1861 r. – 220 w 32 domach. Dawny kościół szachulcowy bez wieży został w latach 90-tych XIX wieku rozbudowany, obecnie nie istnieje.

W 1925 r. ludność zmniejszyła się do 155, a w 1933r. do 136 osób. Wieś posiadała wówczas 163 ha ziemi. Po wyzwoleniu „Derslawice” były wsią gromadzką w gminie Zieleniec. Od 1947 r. obowiązuje obecna nazwa. Od 1954 r. wieś podlegała Gr.RN w Krasowcu.
Aktualnie w Dziersławicach zamieszkują 102 osoby, a powierzchnia wsi to 165 ha.

Polecane strony