Okres realizacji: II-VII 2016
Wartość inwestycji: 1 162 920,40 zł
Dofinansowanie: 581 460,00 zł

Przedmiotem projektu był remont ulicy Bratniej wraz z przebudową pętli autobusowej w Łagodzinie oraz przebudowa odcinka ul. Sulęcińskiej w Gorzowie Wlkp.. W ramach projektu zrealizowano remont jezdni ulicy na długości ok 1150 mb. Wzdłuż ulicy wykonano ciąg pieszo-rowerowy oraz drogę dla rowerów, przy wjeździe do miejscowości zaplanowano przejście dla pieszych wraz progami wyspowymi. 

W miejscach niebezpiecznych zaplanowano oświetlenie hybrydowe - lampy ledowe zasilane panelami fotowoltaicznymi oraz mikowiatrakami. 

W centrum miejscowości wykonano ponadto przebudowę  pętli autobusowej. We współpracy z Gorzowem Wielkopolskim wykonano ponadto przebudowę blisko 100-metrowego odcinka ul. Sulęcińskiej, do mostu na Kanale Rożkowieckim.

Celem wspólnej realizacji projektu podpisano umowę o współpracy z Gminą Kłodawa, która przekazała na rzecz realizacji zadania ponad 400 tys. zł. Do końca 2016 r., Gmina Deszczno przekaże taką samą kwotę na budowę dróg w Gminie Kłodawa.   

Informacje prasowe:

Postępowanie przetargowe:
Remont ul. Bratniej wraz z przebudową pętli autobusowej w m. Łagodzin oraz przebudową odcinka ul. Sulęcińskiej w m. Gorzów Wielkopolski

Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Polecane strony