Sołtys wsi Brzozowiec:
Ewelina Jurkiewicz sołtys wsi Brzozowiec

Ewelina Jurkiewicz
Brzozowiec, ul. Gorzowska 17

tel. 607 783 879

ewelina.jurkiewicz@op.pl

Skład Rady Sołeckiej:
Stanisław Lis
Anna Jarecka
Sylwia Mizerska
Adam Taraszczuk
Krzysztof Brzózka

 

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI:

Duża wieś, 12 km na południowy wschód od Gorzowa przy drodze nr 3 do Skwierzyny. Stara polska wieś, kiedyśBerkenwerder. W 1347 r. Mikołaj de Jago, określany jako szlachcic polski (ludzie o tym nazwisku już w XIII wieku występują w otoczeniu margrabiów), sprzedał wieś Henrykowi Bubenowi. Według innego źródła w tymże roku od Henryka Bubena wieś miał nabyć magistrat Gorzowa.


W każdym razie Brzozowiec należał do Gorzowa, chociaż pozbawiony był budynków i jako taki nie przedstawiał większej wartości. Być może został spalony w trakcie najazdu Władysława Łokietka na Nową Marchię w 1326 r. Z tego może powodu pomijany był w sporach polsko-brandenburskich, chociaż do XVII wieku Polska wysuwała pretensje do wsi położonych bardziej na północ.

W Brzozowcu w 1618 r. Polska i Brandenburgia zawarły traktat o żegludze na rzekach Warcie i Odrze. Przez kilka wieków Brzozowiec znajdował się na granicy. W pobliżu Brzozowca Warta wpływała do Brandenburgii. Dopiero w II połowie XVIII wieku wieś została ponownie skolonizowana przez magistrat Gorzowa.

W 1763 r. dwukrotnie odnotowano przybycie kolonistów. Raz było to 16 „niemiecko-polskich kolonistów”, z kolei pod datą 13.05.1763 r. odnotowano sprowadzenie 30 „polnischen Colonisten Familien”, które osadzono również w Gliniku i Wieprzycach. Według stanu z 1784 r. mieszkało tu 220 osób – 32 rodziny posiadające po 12-13 mórg ziemi.

Księgi parafialne z I połowy XIX wieku rejestrują wiele nazwisk pochodzenia polskiego. Niemiecka nazwa wsi brzmiała Berkenwerder. W 1939 r. liczyła ona 473 mieszkańców. Po wojnie wieś stanowiła gromadę w gminie Zieleniec, zaś w latach 50-tych należała do gromady w Trzebiszewie. W 1958r. mieszkało tu ponad 530 osób.

We wsi znajdowała się też cegielnia korzystająca z bogatych złóż ilastych. Dawała zatrudnienie wielu mieszkańcom Brzozowca. Niestety nie przetrwała zmiany systemu i z powodów ekonomicznych przestała funkcjonować. Powstałe wyrobisko i budynki przeszły w ręce prywatne z przeznaczeniem na działalność rekreacyjną. Powierzchnia wsi wynosi 895 ha a liczba mieszkańców to 687.

Polecane strony