Wartość projektu: 2 924 888,90 zł

Dofinansowanie: 2 486 155,54 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Lubuskie 2020"

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stacji PKP wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia centrum kulturalno - promocyjnego Gm.Deszczno.

Planowane prace związane będą z przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stacji PKP w Deszcznie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia centrum kulturalno - promocyjnego Gminy Deszczno (funkcjonować w nim będzie m.in. biblioteka gminna).

Przewidziano rozbudowę istniejącego budynku w kierunku południowo-zachodnim o parterowy obiekt formą nawiązujący do kolejowego wagonu oraz rozbudowę w części północno-zachodniej o przeszkloną werandę pod istniejącym okapem parterowego obiektu. Weranda stanowić będzie integralną część sali wielofunkcyjnej. W budynku zaprojektowano pomieszczenia czytelni i wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci, towarzyszące pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz sanitariaty (w tym dostosowany dla osób niepełnosprawnych). Dodatkowo zaprojektowano salę wielofunkcyjną z przeszkloną werandą. Pomieszczenie zorganizowano w sposób umożliwiający przeprowadzenie różnego typu zajęć – np. zajęcia plastyczne, prezentacje multimedialne, zajęcia teatralne, konferencje, spotkania w grupach tematycznych. Zaprojektowano również aneks kuchenny. W holu przy wejściu przewidziano lokalizację niewielkiej szatni.

Na piętrze zaprojektowano dwa pomieszczenia biurowe i sanitariaty oraz pomieszczenie porządkowe.

Na poddaszu zlokalizowane zostaną pomieszczenia socjalne, wentylatornia i kotłownia gazowa.

W ramach zadania wykonane zostaną prace remontowe istniejącej części,w tym prace termomodernizacyjne (planowane wydatki stanowią 11,33% kosztów całkowitych projektu, jak również kosztów kwalifikowanych projektu), prace budowlane związane z rozbudową o parterowy obiekt (formą nawiązujący do kolejowego wagonu) w części południowo-zachodniej oraz rozbudowę w części północno-zachodniej o przeszkloną werandę, prace instalacyjne(instalacje sanitarne i elektryczne. Ponadto w ramach zadania planowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu (planowane wydatki stanowią 4,63% kosztów kwalifikowanych projektu), w tym wykonanie:

- dojścia do budynku z kostki betonowej.

- 8 miejsc parkingowych, w tym jedno miejsce dla samochodu osoby niepełnosprawnej

- ze względów bezpieczeństwa ogrodzenia od strony torów (strona zachodnia)

- nasadzenia zieleni w formie żywopłotu (tuje) przy południowej granicy działki

- przyłącza wodnego, kanalizacyjnego, gazowego oraz elektrycznego

- montaż elementów zagospodarowania, tj. wiata śmietnikowa, ławki, kosze na śmieci.

W ramach projektu nastąpi dostosowanie obiektu do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się – Na terenie działki przewidziano miejsca postojowe przystosowane dla osób poruszających się na wózkach (w sąsiedztwie wejścia głównego do budynku), zapewniona zostanie dostępność do budynku z poziomu otaczającego chodnika po zewnętrznej pochylni.

Zaprojektowano bezprogowe połączenia pomieszczeń wewnątrz budynku. W parterze obiektu zaplanowano pomieszczenie WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji III kwartał 2019r.-III kwartał 2020r. Podmiot działania: Beneficjent

Projektantem budynku była gorzowska architekt p. Joanna Styka-Lebioda.

Koszt inwestycji po przetargu to 3,3 mln zł, 2,5 miliona pochodzi z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.

Powiązane:

Polecane strony