Zarząd Koła:

Dorota Kostańska - przewodnicząca

Antonina Dzięgiel - z-ca przewodniczącej

Krystyna Witkowska - z-ca przewodniczącej

Krystyna Trocińska - sekretarz

Zofia Pawlak - skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Zofia Łazorczyk

Barbara Dzięgiel

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Osiedlu Poznańskim powstało w 1965 roku. Założycielkami były m.in.: Irena Aleksandrowicz, Teresa Bogus, Anna Boś, Waleria Cłapka, Teresa Cyran, Janina Fraszczyk, Barbara Gajda, Zofia Golińska, Stanisława Musialska, Zdzisława Szychowska, Anna Paroń, Irena Paroń, Danuta Salamon, Stanisława Szala, Bronisława Zawadzka, Zenona Żurawska.
Pierwszą przewodniczącą została Teresa Cyran. Następnie funkcję tę objęły Waleria Cłapka, Anna Fiałkowska i Zofia Pawlak.
Od 1997 r. do lutego 2016 r. długoletnią przewodniczącą była Krystyna Witkowska.

Koło Gospodyń Wiejskich Osiedle Poznańskie

KGW brało udział w wielu imprezach, na których prezentowało swoje potrawy i ciasta oraz pięknie wyplatane wieńce dożynkowe. Były to m.in.:

Targi rolnicze w Lubniewicach

Targi rolnicze w Gliśnie

Dożynki powiatowe

Dożynki gminne

Dożynki sołeckie

Osiągnięcia:

2002 r. - odznaczenie za zasługi dla kółek rolniczych
2003 r. - I miejsce na Dożynkach Powiatowych w Witnicy za smaczne wypieki.

2004 r. - I miejsce za ciasta na Dożynkach Powiatowych w Dzierżowie.
2005 r. - I miejsce za ciasta na Dożynkach Gminnych w Deszcznie,
              II miejsce w konkursie „Najciekawsze stoisko KGW” podczas Imprezy Promocyjno-Integracyjnej „Jesień w Gliśnie”.
2007 r. - III miejsce w konkursie wieniec dożynkowy

2009 - 2010 r. - II miejsce za wieniec dożynkowy na szczeblu gminnym
2016 r. - I miejsce za wieniec dożynkowy w konkursie Gminnym i II miejsce na Dożynkach Powiatowych w Stanowicach.
2017 - 2018 r. - II miejsce za wieniec dożynkowy na Dożynkach Gminnych.

Koło wystawiało swoje produkty na Zlocie Kierowców Aut Ciężarowych organizowanych w gminie Deszcznie.
23.01.2013 r. Promowanie Gminy Deszczno na Międzynarodowych Targach Rolno - Spożywczych Grüne Woche w Berlinie.
08.09.2013 r. Reprezentowanie gminy w konkursie kulinarnym „Jarmark Smakosza” w Torzymiu.
26-27.04.2014 r. - Promowanie Gminy Deszczno w Galerii NOVA PARK podczas imprezy „Lubuskie Tour z Radiem Plus Gorzów”
2015 r. - Obchody Jubileuszowe 50-lecia istnienia KGW.
18.10.2016 r. - długoletnia przewodnicząca Krystyna Witkowska została odznaczona za długoletnią pracę na obchodach Jubileuszu 150- lecia KGW na Ziemiach Polskich.
Od 2007 r. KGW bierze udział udział w corocznych obchodach Święta Pieczonego Kurczaka w Deszcznie, a od 2016 r. także w Powitaniu Lata w Deszcznie. Podczas Święta Pieczonego Kurczaka KGW bierze udział w konkursie „Amatorskie Mistrzostwa w Grillowaniu Drobiu” zajmując wysokie miejsca.
Wspólnie z Radą Sołecką Koło Gospodyń Wiejskich organizuje: 5-tkę Majową, Dzień Dziecka, Mikołajki oraz Zabawę Sylwestrową.

 

Informacje przygotowała: Dorota Kostańska

Polecane strony