Wartość projektu: 8 611 517,00 zł
Dofinansowanie: 3 000 000,00 zł
Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej 001809F zlokalizowanej w Karninie, Deszcznie i Brzozowcu (gm. Deszczno) w zakresie przebudowy jezdni, odwodnienia drogi, chodników, elementów BRD oraz oświetlenia drogowego, zatok autobusowych i skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi. Zadanie dotyczy jednego odcinka drogi w rozumieniu Programu.
Klasa drogi G, odcinek o długości  7357 mb., KR 4, doga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu (2x3,5 m), z chodnikiem (częściowo obustronnym o szer. 1,5-2,5 m), częściowo odsuniętym od jezdni. Ruch rowerów po jezdni, po ogólnodostępnym pasie ruchu na całej długości odcinka.
Pobocze gruntowe dwustronne o szerokości 1,25 m.
Prędkość projektowana 40-50 km/h.  
Planowane nakłady inwestycyjne: 8 679 133 zł (w tym kwalifikowane 8 611 517 zł), Gmina wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 3 mln zł.
Zaplanowano roboty:

  •  frezowanie istniejącej warstwy  ścieralnej  i ułożenie nowej (gr. 4 cm), częściowa wymiana warstwy wyrównującej (gr. 4 cm)
  • wykonanie całej konstrukcji jezdni w miejscach utworzenia elementów BRD 
  • wymiana i przełożenie krawężników, wymiana warstwy nośnej chodników i nawierzchni chodników i zjazdów indywidualnych
  • wykonanie obustronnych poboczy „miękkich” z destruktu asfaltowego
  • poprawa geometrii zatok autobusowych (przebudowa nawierzchni z kostki na beton asfaltowy wraz z podbudową - 14 szt.) przebudowa pętli w Brzozowcu, 
  • budowa elementów BRD (m.in. 4 szt. wyspa dzieląca ze skosem w tym 2 szt. w formie azylu przy przejściach, doświetlenie przejść dla pieszych) i poprawa geometrii skrzyżowań (5 szt, zmiana nawierzchni, w tym przebudowa geometrii)
  • wykonanie oświetlania ulicznego na brakujących odcinkach 
  • odtworzenie i budowa kanalizacji deszczowej (kanalizacja szczelinowa i ściek przykrawężnikowy, wpusty poza jezdnią, wraz ze studniami chłonnymi), renowacja rowów przydrożnych, niwelacja skarp i wyprofilowane obszaru poboczy

Polecane strony