rada_budowyDziś w sali Urzędu Gminy odbyła się rada budowy dotycząca przebudowy dawnej „trójki”. Na radzie budowy obecni byli przedstawiciele Urzędu Gminy, w tym Wójt Paweł Tymszan, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz przedstawiciele wykonawcy robót. Na radach budowy omawiane są bieżące sprawy dotyczące przebudowy oraz postęp prac.

Przypominamy, że w ramach projektu na drodze wymieniony zostanie asfalt, przebudowane zostaną chodniki, powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych. W Deszcznie zmodernizowane zostanie odwodnienie drogi, rozbudowane będzie oświetlenie od sklepu Dino w kierunku bloków.

Polecane strony