nowa siłownia w DzierżowieKońca dobiegają prace nad wykonaniem trzech siłowni zewnętrznych i dwóch placów zabaw w miejscowościach Brzozowiec, Borek i Dzierżòw. Poniżej przedstawiamy Państwu zdjęcia z Dzierżowa.

Do początku sierpnia w Osiedlu Poznańskim powstanie siłownia plenerowa, a do lipca w Brzo­zowcu, Borku i Dzierżowie powstaną siłownie plenerowe i place zabaw.
Przy boisku do siatkówki i placu zabaw do 3 sierpnia fir­ma Play Tech z Brzozowca postawi siłownię składającą się z ośmiu urządzeń: ławeczki, poręczy równoległych (podcią­gu), ridera (wioślarza), kół obrotowych, biegacza, wyciska­cza, wyciągu górnego i twistera.
Nawierzchnia siłowni zostanie wykorytowana i uzupeł­niona piaskiem drobnoziarnistym.
Firma z Brzozowca zaoferowała najkorzystniejsze wyko­nanie siłowni, za kwotę 29.212,00 zł
Urządzenia objęte będą dwuletnią gwarancją.
Gmina, jako jeden z siedmiu lubuskich samorządów, uzy­skała dla tego zadania 50-procentowe dofinansowanie od Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Lubuskie siłownie pod chmurką”.
16 kwietnia podpisana została także umowa z wykonaw­cą placów zabaw i siłowni plenerowych, firmą Główny Ośro­dek Certyfikacji i Nadzoru sp. z o.o. z Rzeszowa.
Urządzenia objęte będą 5-letnią gwarancją. Termin za­kończenia prac to 2 lipca.
Rzeszowska firma złożyła najkorzystniejszą ofertę na wy­konanie siłowni w trzech miejscowościach (Borek, Dzierżów i Brzozowiec) i placów zabaw w Borku i Dzierżowie. Zaofe­rowała wykonanie robót za kwotę 218 tys. zł. Dwie trzecie tej kwoty pochodzi z unijnego dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

plac zabaw w Dzierżowie plac zabaw w Dzierżowie

 

Polecane strony