Od 1 stycznia br. firma O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie województwa lubuskiego realizację projektu "Droga do zatrudnienia!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, Oś Priorytetowa VI. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Szczegółowe informacje o projekcie poniżej:

 

Szczegółowe informacje (regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne) dostępne są na stronie:

http://projektyokcjo.pl/droga-do-zatrudnienia/

Polecane strony