Prawie 750 tys. zł rządowego dofinansowania pokryje nawet połowę kosztów przebudowy ul. Bratniej w Łagodzinie – właśnie dowiedzieliśmy się z listy inwestycji przyjętych do dofinansowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

W ramach projektu wyremontowana zostanie ul. Bratnia, od skrzyżowania z drogą krajową do granicy z Gorzowem. Wzdłuż ulicy powstanie droga dla rowerów oraz wybudowane będą elementy bezpieczeństwa ruchu. W ramach inwestycji przebudowana zostanie ponadto istniejąca pętla autobusowa. We współpracy z Gorzowem przebudowany będzie krótki odcinek ul. Sulęcińskiej (do Kanału Rożkowskiego). Do listopada wyremontowane zostanie łącznie 1,2 km ulic.

Projekt ul. Bratniej znalazł się wśród 14 inwestycji lubuskich gmin, które uzyskają dofinansowanie z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-19.

W odpowiedzi na październikowy nabór wniosków ogłoszony przez wojewodę lubuskiego, wpłynęło łącznie 46 gminnych wniosków. Wniosek naszej Gminy Deszczno znalazł się na 6. miejscu ostatecznej listy rankingowej podpisanej 19 stycznia przez ministra infrastruktury i budownictwa.

W ramach programu dofinansowanie mogą uzyskać gminne i powiatowe inwestycje drogowe. Nowy, obowiązujący od tego roku program, umożliwia uzyskanie dofinansowania do połowy przewidywanych kosztów związanych z budową, przebudową lub remontem drogi gminnej.

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej to kontynuacja popularnego wśród gmin programu tzw. schetynówek, którego dwie edycje prowadzone były w latach 2009-2015. Gmina Deszczno wówczas otrzymała dofinansowanie m.in.: na przebudowę ul. Łagodnej w Łagodzinie.

Tekst: Mariusz Florczak
Foto: Adam Świerczyński

Polecane strony