ul. Lubuska DeszcznoDo końca nie byliśmy pewni czy się uda. Dziś mogę powiedzieć – mamy to! Cieszę się bo to taka "ponadprogramowa" inwestycja. Trzy miliony złotych trafi w przyszłym roku do Deszczna. Przebudujemy ponad siedem kilometrów dawnej krajowej "trójki" od granicy z Gorzowem do wyjazdu z Brzozowca – skomentował decyzję o dofinansowaniu projektu przebudowy ul. Lubuskiej w Deszcznie i Gorzowskiej w Brzozowcu wójt Paweł Tymszan.
Nasza inwestycja została uznana za najlepszą w województwie pokonując 42 inne projekty lubuskich gmin.

Będzie to najdroższa gminna inwestycja tej kadencji. Urzędnicy szacują, że przebudowa będzie kosztować ponad 8 milionów złotych, z czego trzy miliony dołoży Wojewoda Lubuski w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Co się zmeni? W całości wymieniony będzie asfalt, wykonane zostanie odwodnienie szczelinowe oczyszczone zostaną studnie chłonne, pod parkingami za kościołem w Deszcznie umieszczone zostaną skrzynie rozsączające wodę z drogi.

Przebudowane zostaną przejścia dla pieszych, które uzyskają tzw., azyle tj. elementy chroniące bezpieczeństwo pieszych i wymuszające zwolnienie ruchu samochodowego.

W Deszcznie od skrzyżowania z ul. Skwierzyńską do sklepu Dino dobudowane zostanie oświetlenie. Osobnym projektem planowane jest również przebudowa oświetlenia od szkoły podstawowej do kościoła w Deszcznie, tak by słupy nie stały w środku chodnika. Chodniki zostaną przełożone, wykonane będą również korekty zjazdów drogowych, wymienione będą zniszczone krawężnki. Przebudowie ulegną również zatoki autobusowe, wszystkie będą miały nawierzchnię betonową.
W Brzozowcu przy kościele wybudowana będzie pętla autobusowa.

Całość projektu planowana jest do wykonania w 2018 r., przetarg ruszy w styczniu.

lista rankingowa ul. Lubuska Deszczno

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/wstepna_lista_rankingowa_wnioskow_2017-2018.html

Decyzja o tej inwestycji nie była łatwa. Gmina przystąpiła do jej przygotowywania jesienią 2016 r., po analizie stanu dróg gminnych możliwych do współfinansowania ze środków zewnętrznych. Analizy urzędników wsparła jednogłośnie Rada Gminy, która przyznała środki na przygotowanie dokumentacji technicznej. Projekty budowlane przygotował inż. Adam Świerczyński.

Wniosek został złożony we wrześniu br., w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim gdzie rywalizował z kilkudziesięcioma innymi gminnymi pomysłami.

Realizacja tej inwestycji to największy projekt na drogach gminnych od lat, który przez lata raczej nie zostanie powtórzony.
Gmina stała się właścicielką dawnej drogi krajowej po otwarciu S-3 w maju 2014 r. Stan drogi na naszym terenie był nienajlepszy, a w kolejnych latach ulegałby dalszemu pogorszeniu. Szansą na dofinansowanie inwestycji był rządowy program rozwoju gminnej infrastruktury drogowej, który w obecnym kształcie zaplanowany został do 2019 r. W ostatnich latach warunki uzyskania dofinansowania są corocznie coraz bardziej zaostrzane. To była wyjątkowa szansa na dofinansowanie tej przebudowy – mówił wójt Paweł Tymszan.

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej to program rządowy, który od 2008 r., wspiera samorządy w remontach i przebudowach dróg. W 2016 r., przy udziale tego programu kosztem ponad 1,1 mln zł przebudowaliśmy ul. Bratnią w Łagodzinie.

Projekt "Przebudowa drogi gminnej 1809F na terenie Gminy Deszczno" jest współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2017-2019".

Polecane strony