logo OPSKażdy człowiek w momencie narodzin jest białą, niezapisaną kartą. Kiedy dorasta wśród swoich najbliższych nabywa doświadczeń, jak ma wyglądać jego życie.
Nabiera własnych ideałów, rodzi się w nim poczucie samodzielnego „ja”. Środowisko lokalne predysponuje jego marzenia i z biegiem lat nabierają one realnych kształtów. Stają się celami, które torują drogę do jego dorosłości.

„Człowiek - to brzmi dumnie”. Słowa Maksima Gorkiego budują w nas obraz, gdzie życie każdego z nas powinno być pełne pozytywnych wytycznych -pragnień i tęsknot, aby stało się najlepszą i najpiękniejszą drogą do przebycia. Idąc tym tokiem myślenia, życie jawi się nam jako bezproblemowy ciąg zdarzeń, które są drobnostką, dla których spełnienia wystarczą same chęci i wyłącznie pozytywne, dobre wzorce.

Niestety, posługując się słowami Francois Rabelais – „natura nie znosi próżni”. Tą jej ciemniejszą stroną – w której dominują niepowodzenia, ciężkie przeżycia, a także skryte żale
i pretensje, ansy i urazy, zajmują się pracownicy pomocy społecznej uświadamiając, że życie jest darem bezcennym, dlatego warto walczyć o jego najlepszy paradygmat.
„Razem możemy więcej” - tym hasłem kierują się pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie. Celem nadrzędnym naszej pracy jest wspieranie osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, motywowanie do pokonywania problemów i barier w życiu codziennym oraz aktywizowanie społeczności lokalnej na rzecz wspólnego dobra.

Grupą osób, dla nas szczególną, są osoby zależne. Praca z dziećmi i osobami w podeszłym wieku jest wyjątkowa, wymaga od nas szczególnego zaangażowania, indywidualnego podejścia.
„Dzieci - to połowa ludzkości. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Myśl Janusza Korczaka przyświeca idei naszej pracy z najmłodszymi pociechami. Dzieci to skarb każdego społeczeństwa. Jego przyjście na świat stanowi znaczące wydarzenie. To miłość do niego, strach
o jego zdrowie, nadzieja, żeby w życiu mu się wiodło, stanowi dla nas – pracowników socjalnych – wyznacznik szeroko pojętej pracy socjalnej. Kiedy rodzicom pociech, życie spłata niedobrego figla, staramy się wspierać w ich wychowaniu. Dzięki naszemu wielkiemu zaangażowaniu i przy wsparciu finansowym sponsorów, organizujemy coroczne wyjazdy dla dzieci w okresie letnim. Chcemy pokazać im świat, pobudzić do pozytywnego myślenia, zapewnić edukację i rozrywkę na najwyższym poziomie. Nie oczekujemy niczego w zamian, gdyż największą „zapłatą” jest uśmiech dziecka. To on sprawia, że czujemy się potrzebni, ważni, dla nich – idealni. Znamy ich imiona, wiemy, jakie są ich zainteresowania; zdarza się, że jesteśmy powiernikami ich sekretów. Traktujemy ich po partnersku, wiedząc, że wiara we własne siły i motywacja do działania to największy kapitał na budowanie ich własnego „ja”.
„Zegar tyka. Wszystkich”. Słowa Stanisława Jerzego Leca przyświecają naszej myśli, że Seniorzy, podobnie jak dzieci, są w centrum zainteresowania pracy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Deszcznie. Poświęcamy im czas na wspólne wyjazdy w celach poznawczych, organizujemy projekty socjalne, których jedynymi uczestnikami są właśnie Oni. Jesteśmy we współpracy z Klubem Seniora, który na terenie Gminy działa bardzo prężnie, również dzięki naszemu zaangażowaniu. Cieszymy się ogromnym zaufaniem wśród naszych najstarszych mieszkańców. Seniorzy cenią naszą pracę za profesjonalizm, pomoc i wsparcie w ich problemach. Z okazji ich corocznego święta w październiku każdego roku bierzemy udział w Dniu Seniora aktywnie uczestnicząc w zabawie, zorganizowanej specjalnie dla nich. Chcąc podkreślić ich wartość dla społeczeństwa, jako osób z ogromnym potencjałem doradczym bazującym na doświadczeniu życiowym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie organizuje w grudniu spotkania wigilijne. Nieśmiały uśmiech i dotyk dłoni, który jest dla nich wyrazem wdzięczności – dla nas stanowi wartość ponadczasową. W takich momentach czujemy, że warto. Warto walczyć o lepsze jutro i dzielić się swoimi doświadczeniami, marzeniami, które tkwią w nas po kres naszych dni.

„W szczęściu zawsze znajdziesz kawałek domowych pantofli” (A. Huxley). Bazą udanego życia jest dobrze funkcjonująca i radząca sobie w trudnych problemach - rodzina. Jej korzenie, prawdy, dobre i te gorsze cechy – całokształt. Nikt z nas nie ma wpływu, w jakiej najważniejszej, podstawowej grupie społecznej, na której opiera się całe społeczeństwo, rodzi się. Rodzina jest związkiem intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji. Kiedy jeden z jej elementów składowych zaczyna zawodzić, może to nieść ze sobą, trudne do naprawienia konsekwencje. Wychodzimy z założenia, że pełna, pracująca nad swoimi relacjami rodzina, jest kluczem do szczęścia. Aby rodzina mogła skupić się nad swoimi zadaniami powinna mieć lokum – gniazdo, w którego cieple rozwinęła swe skrzydła do walki o lepsze jutro. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie i pracowników socjalnych pozyskujemy sponsorów, którzy remontują budynki mieszkalne naszym podopiecznym. Dzięki naszym pomysłom, przy ich wsparciu finansowym i radości rodzin gotowych do powalczenia o swoje lepsze jutro, doprowadziliśmy do powstania nowego budynku mieszkalnego dla 8 - osobowej rodziny; młody mężczyzna uzyskał wyremontowany pokój, w którym może mieszkać po odbyciu długiej terapii odwykowej (inicjatorem jej odbycia była intensywna praca socjalna Kierownika tut. OPS-u), a w niedługim czasie nowe pokrycie dachowe budynku mieszkalnego uzyska kolejna wielodzietna rodzina. Zdajemy sobie sprawę, że to tylko dzięki naszemu wsparciu i zaangażowaniu, rodziny mogą żyć i rozwijać się w cieple domowego ogniska. Ich niejednokrotnie schematyczne podejście do problemu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych, mogłoby doprowadzić do nieszczęścia, utraty przysłowiowego „dachu nad głową”. Chcąc pomóc rodzinom w ich ciągłym scalaniu, uświadomieniu im, że są wartością nadrzędną i najważniejszą, współpracujemy z psychologami i pedagogami. Ich działanie ma na celu uświadomienie rodziny jak wielką są wartością i jak powinni ze sobą pracować w celu integracji. Zajęcia organizowane są w placówkach oświatowych, w siedzibie tut. OPS, ale także na terenie domu mieszkalnego.

"Na początku Bóg stworzył człowieka, ale widząc go tak słabym, dał mu psa" - /Alfons Toussenel/. Zdajemy sobie sprawę, że wielu rodzinom towarzyszą przydomowe zwierzęta, jak psy i koty, które czasem są powiernikiem ich najskrytszych sekretów. Zwierzęta te często nie otrzymują pełnowartościowych posiłków, ich kondycja budzi wiele zastrzeżeń. W związku z powyższym nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem „ANAKONDA” i zaangażowaliśmy się w akcję „MOPSIK”. Dzięki niej zwierzęta zostały zaszczepione przeciw wściekliźnie, odrobaczone, a ich właściciele wyposażeni w odpowiednią, pełnowartościową karmę. Tam, gdzie zwierząt było za dużo, jak na możliwości danej rodziny, zostały przekazane do adopcji.

Nie wszystkie formy wsparcia możemy zrealizować w pełnej formie. Idąc za ta myślą, nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem „Wiosna”, która realizuje projekt „Szlachetnej Paczki”. Wytypowane zostały osoby, które potrzebują wielozakresowej pomocy. Warto było widzieć ich łzy wzruszenia, refleksję, iż nie wszyscy oceniają ich z góry przez pryzmat tego, do czego w swoim życiu doszli, ale to, że widzą w nich osoby, którym warto pomóc i

zawalczyć o lepsze jutro.

„Największą chorobą naszych czasów nie jest trąd czy gruźlica, lecz raczej doświadczenie tego, że jest się niechcianym, porzuconym, zdradzonym przez wszystkich. Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego, który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy i choroby…”. Słowa Matki Teresy z Kalkuty są potwierdzeniem, że każdy z naszych podopiecznych, również chory i wymagający wsparcia, także psychicznego, znajdzie u nas pomoc.

Jesteśmy inicjatorami powstania na terenie naszej gminy – Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu. Dzięki wielkiemu zaangażowania Kierownika naszego Ośrodka i władz gminnych powstał ośrodek, który spełnia marzenia wielu chorych osób. To miejsce jest wyjątkowe – położone w pięknym, ustronnym miejscu. Dzięki odpowiednim warunkom przestrzennym każdy może się wyciszyć i doznać poczucia ukojenia w dzisiejszym, szybkim świecie. Każda z sal dostosowana jest na potrzeby osób z daną jednostką chorobową. Uczestnicy biorą aktywny udział w życiu gminnym, szeroko pojętym życiu kulturalnym na terenie powiatu i gminy; uczą się czynności dnia codziennego na poziomie dostosowanym do ich możliwości. Z rozmów z nimi , jak i ich członkami najbliższej rodziny, wiemy że ŚDS jest miejscem, gdzie spełniają się ich marzenia – poznają świat, zawierają przyjaźnie, nawiązują znajomości, mają kontakt z kulturą sztuką, są rehabilitowani, są wysłuchiwani z problemów i bolączek dnia codziennego. Jesteśmy dumni, iż taka placówka powstała. Pokazaliśmy, iż życie to nie tylko jedzenie, spanie, odpoczynek, ale także otaczający nas świat, możliwość jego poznania i czerpania garściami z radości dnia codziennego.

Kiedy dochodzi do zdarzenia jednorazowego, powstałego na skutek nieszczęśliwego zbiegu wydarzeń, stoimy na straży zachowania godności i szacunku pokrzywdzonym. Przykładem może być zebranie pieniędzy dla rodziny niepełnosprawnego chłopca, która nie dość, że została pokrzywdzona w postaci kradzieży auta dla dziecka, to ponadto pozyskano pomoc sponsorską, dzięki której chłopiec wraz z matką mogli cieszyć się z oprócz nowego samochodu - także odpowiednim fotelikiem, specjalnie dostosowanym wózkiem inwalidzkim i środkami finansowymi na rehabilitację w kwocie wielotysięcznej. Drugim przykładem jest fakt, iż wspólnie z mieszkańcami jednego z sołectw wykonano schodołaz dla niepełnosprawnego dziecka, którego aktywność była ograniczona jedynie do poziomu mieszkania. Kolejny dowód – dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim zorganizowano podjazd, dzięki któremu mężczyzna od wielu miesięcy mógł wyjechać na podwórko, poczuć radość z przebywania na łonie przyrody.

Angażujemy się w różne akcje promujące pomoc dla innych osób – poszukiwanie specjalistów w różnych dziedzinach do bez kosztowego wykonania usługi w miejscu zamieszkania, zbieranie nakrętek w społecznych akcjach dla niepełnosprawnych dzieci, z własnych, z prywatnych zgromadzonych środków oddajemy dla potrzebujących sprzęty gospodarstwa domowego, odzież i pościel, a także wyposażenie do kuchni.
Wspieramy także idee, które w naszym przekonaniu są warte zaangażowania i ciężkiej pracy – organizacja festynu promującego rodzicielstwo zastępcze, w czasie przedświątecznym – odwiedzenie seniorów z naszej gminy i przygotowanie dla nich pamiątek okolicznościowych; promujemy naukę czytania dla dzieci od początku ich narodzin i dbamy, aby w odpowiednim miejscu siedziby naszego OPS-u zawsze były dostępne książki dla dzieci.
Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje nieszablonowo i niestandardowo, realizuje nowatorskie rozwiązania wykraczające poza obręb ustawy o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni to osoby z długoletnim stażem zawodowym, wrażliwi na krzywdy najmłodszych, osób chorych, pozbawionych oparcia w społeczności lokalnej i samotnych. Wiemy, że w naszej pracy najważniejszy jest człowiek. To On daje nam wiarę w ich siły i możliwości, ale tym samym – my mamy satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Uważamy i sądzimy, że poświęcenie, którym kierujemy się w naszej działalności zaprocentuje w przyszłości. Rodzina jest jak drzewo, o które należy dbać, aby wszystkie jego korzenie, gałęzie i pień, były zdrowe. Jeśli jedna z tych składowych będzie niestabilna, trzeba byłoby cudu, aby je uratować. Jesteśmy bardzo aktywnym zespołem, który łączy profesjonalizm z osobistym zaangażowaniem, dając przykład wzorowego pracownika pomocy społecznej. Pomagamy wszystkim wierząc, że pomoc słabszym, pokrzywdzonym sprawia, iż możemy naprawdę nazywać się ludźmi. Pomaganie innym bez oczekiwania na policzalne korzyści sprawia, że czujemy się lepsi, bardziej wartościowi. Pomoc innym nadaje życiu głębszy sens, sprawia, że można poczuć, po co się żyje.

Wierzymy, że nasza praca ma sens. I pomimo sytuacji, kiedy można by było powątpiewać w słuszność tego stwierdzenia – nie poddamy się. Będziemy walczyć do końca. Bo życie jest warte wtedy, kiedy się o nie walczy.

Polecane strony