zebranie wiejskie w DeszcznieSołtys wsi Deszczno Daniel Darowski serdecznie zaprasza na zebranie wiejskie w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

Polecane strony