zebranie wiejskie mieszkańców wsi Glinik - ogłoszenieSołtys wsi Glinik zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie w sprawie zmiany środków Funduszu Sołeckiego na 2017 rok oraz w sprawie zagospodarowania placu przy remizie strażackiej.

Polecane strony