UL. SKROMNA ŁAGODZINWójt Gminy Deszczno zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o opracowanie wspólnej dokumentacji projektowej drogi, która jednocześnie poprawi komfort mieszkańców miasta oraz naszej gminy. Jest to ulica Skromna w Łagodzinie, której pas drogowy usytuowany jest równolegle względem drogi będącej własnością Miasta Gorzowa Wlkp.

Działki będące własnością gminy Deszczno ze względu na swój nieregularny kształt nie pozwalają na budowę drogi bez istotnego udziału naszego sąsiada, czyli Miasta Gorzowa Wlkp. Istniejąca droga z kruszywa znajduje się bowiem w całości na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, a po stronie gminy Deszczno znajduje się natomiast rów melioracyjny oraz zadrzewienia i zakrzewienia. Dopiero na wysokości posesji nr 5 i 5A na terenie gminy znajdują się trawniki i niewielkie nasadzenia. Załączone grafiki przestawiają zarys działek będących własnością gminy Deszczno, z których wynika, że nie mamy możliwości samodzielnego wybudowania skrzyżowań z ul. Bratnią i Sulęcińską oraz Harcerską.

Wójt Gminy Deszczno wystosował do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniach 09.08.2022 r. oraz 24.08.2022 r. pisma, w których wnioskował m.in.  o podjęcie działań w sprawie przebudowy ul. Łagodzińskiej oraz wspólnej przebudowy ul. Skromnej.

Na dzień dzisiejszy stanowisko partnera, tj. miasta Gorzowa Wlkp., bez którego nie dojdzie do tak ważnej dla Nas inwestycji, zostało wyrażone w piśmie z dnia 01.09.2022 r., w którym stwierdzono, że ujęcie ww. wniosków do realizacji w 2023 r. uzależnione jest od uwzględniania ich w uchwale budżetowej Miasta Gorzowa Wlkp. na 2023 r.

Mamy głęboką nadzieję, że uda nam się doprowadzić sprawę do pozytywnego rozwiązania.

UL. SKROMNA ŁAGODZIN

UL. SKROMNA ŁAGODZIN

UL. SKROMNA ŁAGODZIN

UL. SKROMNA ŁAGODZIN

Polecane strony