Poczta Polska S.A. Region Sieci w Gorzowie Wielkopolskim zwraca się z prośbą o zamontowanie w miejscu ogólnodostępnym na posesji  skrzynek oddawczych. Skrzynki są szeroko dostępne i można je nabyć w każdym Urzędzie Pocztowym, lub zamówić u listonosza, który dostarczy ją pod wskazany adres (Ustawa Prawo Pocztowe art. 40 i art.127 oraz Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych). Dodatkowo przypominamy o obowiązku oznakowaniu posesji tabliczką z numerem porządkowym. Oznakowanie posesji poprawia  jakość i skuteczność dostarczania korespondencji.

Polecane strony