Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla strefy lubuskiej uchwalonym przez Sejmik Województwa Lubuskiego (Uchwała Nr XXII/323/20), Wójt Gminy Deszczno informuje,
- w instalacjach spalania paliw stałych należy palić paliwami o odpowiedniej jakości,
- zakazuje się palenia na powierzchni ziemi pozostałości roślinnych z ogrodów oraz zakaz rozpalania ognisk,
- właściciele i zarządcy nieruchomości powinni czasowo zrezygnować z palenia w kominkach.

Jednocześnie informujemy, że w ramach programu Czyste Powietrze realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska można uzyskać dofinansowanie do wymiany starego pieca.

Polecane strony