Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony  Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” oraz projektu „prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2024 z perspektywa do roku 2028” (pobierz)

Polecane strony