kanalizacja na podgrzybkowej w glinikuJuż niebawem mieszkańcy ul. Podgrzybkowej w Gliniku będą mogli przyłączyć swoje nieruchomości do nowo wykonanej kanalizacji. 16 czerwca odebrany został pas drogowy. Do wykonania zostało jeszcze przyłącze energetyczne do przepompowni na dz. nr 158/22 w m. Glinik. Czekamy zatem na wykonanie prac przez ENEA Operator.

Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podgrzybkowej w m. Glinik zlecone zostało przez Gminę Deszczno a następnie powołana dokumentacja została przekazana do PWiK w celu realizacji. Wykonawcą jest firma M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o. ul. gen. J. Dąbrowskiego 18, 66-400Gorzów Wlkp. a inwestorem Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Z umowy koszt ww. inwestycji wynosi 478.173,57 zł. Termin zakończenia prac to koniec lipca 2021 r.
Cieszymy się, że kolejni mieszkańcy będą mogli przyłączyć swoje domy do sieci kanalizacyjnej, co poprawia jakość życia mieszkańców w naszej gminie, a także daje szanse na szybsze remonty dróg.

podgrzybkowa glinik

Polecane strony