Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej Baczyna-Plewiska 400 kV (pobierz).

Polecane strony