mg-6Związek Celowy Gmin MG-6 rozpoczyna realizacje projektu pt.: „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gmin – uczestników Związku Celowego Gmin MG-6 z elementami uzupełniającymi”.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie poziomu  odpadów  komunalnych podlegających składowaniu oraz stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez budowę 7 PSZOK z elementami uzupełniającymi.

Takie działania, zapewnią mieszkańcom infrastrukturę niezbędną do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów (w celu zapewnienia czystości i porządku na terenach przedmiotowych gmin), a także będą dążyć do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenach przedmiotowych gmin, a co za tym idzie zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie.
Więcej o projekcie w linku:

https://www.zcg.net.pl/gospodarka-odpadami/projekt-pszok-lrpo/515;budowa-punktow-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-na-terenie-gmin--uczestnikow-zwiazku-celowego-gmin-mg6-z-elementami-uzupelniajacymi

Projekt jest dofinansowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, OSI Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, Działania 4.2 – Gospodarka odpadami.

Polecane strony