W czwartek 10 marca Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zdecydowała o przyznaniu naszej gminie blisko 190 000 zł na zadania związane z usuwaniem azbestu. 

Teraz przed urzędnikami procedura wyboru wykonawcy, który do lipca usunie z gminnych domów i zabudowań gospodarczych ponad 300 ton wyrobów zawierających azbest - przede wszystkim popularnego niegdyś eternitu. 
W odpowiedzi na nabór wniosków do Urzędu Gminy wpłynęło do końca ubiegłego roku ponad 60 wniosków od mieszkańców i firm z naszej gminy. W oparciu o tak zebrane dane urzędnicy przygotowali wniosek o dofinansowanie, który teraz został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Funduszu. 

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej akcji usuwania azbestu, został on usunięty z ponad 50 nieruchomości z terenu gminy. Była to pierwsza tego typu akcja w historii gminy. Eternit trafił na składowisko odpadów niebezpiecznych w Chróściku. 
W ramach akcji wybrany przez gminę Wykonawca bezpłatnie zdemontuje i odbierze płyty eternitowe i inne wyroby zawierające azbest z Państwa posesji na uprawnione do tego składowisko odpadów. W gestii mieszkańców pozostaje prace związane z nowym pokryciem dachowym.
Nabór wniosków na 2017 r., planowany jest w IV kw. 2016 r.  
Zgodnie z planami krajowymi oraz harmonogramem określonym w programie usuwania azbestu dla Gminy Deszczno powinien on całkowicie zostać usunięty do 2032 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

azbest

Polecane strony