Projekt: RPLB.03.03.02-08-0001/17-00

Wartość projektu: 643 229,19 zł

Dofinansowanie: 429 579,78 zł

Opis projektu:

Projekt zrealizowano w miejscowości Deszczno w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół przy ul. Lubuskiej 61. Przedmiotem wnioskowanego projektu było zapewnienie bezpiecznego i bezproblemowego korzystania z dostępnej na terenie MOF GW komunikacji publicznej w drodze zagospodarowania infrastruktury transportu niskoemisyjnego/publicznego na terenie ZS w Deszcznie - głównego "węzła przesiadkowego" w tej miejscowości. Celami projektu były:
• Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Deszcznie na potrzeby bezpiecznego i funkcjonalnego korzystania z transportu publicznego, w tym przez osoby niepełnosprawne;
• Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu na terenie Gminy Deszczno;
• Ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej na terenie MOF Gorzowa Wlkp.
• Poprawa warunków i wzrost jakości życia mieszkańców MOF Gorzowa Wlkp.
• Wzrost konkurencyjności gospodarki MOF Gorzowa Wlkp. oraz zrównoważony rozwój regionu lubuskiego.
Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy MOF GW. 
W projekcie zrealizowano następujące zadania: opracowanie dokumentacji projektu, prace budowlane, nadzór inwestorski, promocja projektu. Koszty niekwalifikowane.stanowią wydatki związane z  budową m.parkingowych, budowę chodnika do boiska, zagospodarowanie terenów zielonych.
W drodze projektu wybudowano zostanie 1 obiekt „parkuj i jedź” dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnych. W wybudowanym obiekcie utworzono 34 miejsca postojowe, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Rezultatem bezpośrednim jest roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 0,77 tony równoważnika CO2/rok. 
 


Polecane strony