przepust na ul. NiebieskiejW październiku zakończona została budowa przepustu w ciągu ulicy Niebieskiej w Deszcznie. Przepust zapewnia połączenie pomiędzy ulicą Niebieską w Deszcznie, a ulicą Karnińską w Gliniku. Usprawni on w znaczącym stopniu komunikację pomiędzy tymi miejscowościami, w szczególności rolnikom uprawiającym okoliczne pola. Koszt inwestycji to ok 250 tysięcy złotych.

Polecane strony