Projekt jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne. O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości. Do tej pory ze wsparcia w ramach programu skorzystało już ponad 700 firm. Czas na skorzystanie z usług doradczych i monitoringowych upływa z końcem października br.

Do pobrania:

1.Ulotka

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie:

https://www.parp.gov.pl/early-warning
https://www.parp.gov.pl/grants/grants/early-warning

https://ffr.pl/pl/ewe/

Polecane strony